INFOTHERMA 2019: VŠE O VYTÁPĚNÍ, ÚSPORÁCH ENERGIÍ A SMYSLUPLNÉM VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Datum: 09. 01. 2019
V tradičním termínu ve druhé polovině ledna ve dnech 21. až 24. 1. 2019 se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů.
  
Inforpress


V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů. 

Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů. 

Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně se jedná o cca 21 procent výdajů z celkového rozpočtu domácností.

Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování apod. 

Na výstavě představíme i tolik diskutovanou otázku zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií. 

Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „TOP VÝROBKY vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují své nejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice a soutěže Nejlepší SMART produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz.

Srdečně zveme odbornou veřejnost na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU).

Není jednoduché se orientovat v dnešní přemíře produktů a informací, které trh i média nabízí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách. 

Po celé čtyři dny bude pro návštěvníky výstavy připraven odborný doprovodný program. V konferenčním centru se uskuteční konference na témata: 

Pondělí 21. ledna 2019
13:00 – 16:00 Chytrý dům, můj hrad II. – novinky z oblasti úspor, bezpečí a pohodlí v inteligentních budovách a městech
Program Wienerberger e4 dům
Efektivní využití moderních technologií pro zajištění zdravé domácnosti 
Technologie MoNSE II – Mobilní napájecí stanice 
MultiComfort House Dubai 
Odborný garant: Zpravodajský a informační portál Skypaper.cz

Úterý 22. ledna 2019
10:30 – 13:00 Slunce v domě – jak v domácnosti využít a uskladnit energii ze slunce
Energii slunečního záření lze v domácnosti využít mnoha způsoby. Jde to i v bytě? Nabije slunce elektromobil? Slouží baterie jako záloha při výpadku elektřiny? A jak sluneční energii uskladnit?
Dotace na domácí fotovoltaiku a na solární ohřev vody
Je fotovoltaika s baterií pojistka proti výpadku elektřiny? Aneb o střídačích pro fotovoltaickou elektrárnu
Jak uložit teplo ze slunce
Nabíjení elektromobilu z domácí fotovoltaiky
Fotovoltaika v bytě
Solární ohřev vody – fotovoltaika nebo solární kolektor?
Solární architektura – domy s maximálním využitím sluneční energie
odborný garant: TZB-info
13:30 – 16:00 Setkání členů Cechu kamnářů ČR
odborný garant: Cech kamnářů ČR

Středa 23. ledna 2019
9:30 – 12:30 Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK)
Úspory energie – výzva IV
Obnovitelné zdroje enrgie – výzva IV
Nízkouhlíkové technologie – výzva IV
Úspory energie v soustavách zásobování teplem – výzva III
odborný garant: Agentura pro podnikání a inovace
13:00 – 16:00 Seminář Cechu topenářů a instalatérů ČR
Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb
Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním  
Udržitelné hospodaření s vodou
Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení
odborný garant: Cech topenářů a instalatérů ČR

Čtvrtek 24. ledna 2019
10:00 – 16:00 Energetická soběstačnost pro domácnosti
Sedm hlavních chyb při výběru vhodného fotovoltaického či bateriového systému a jak je efektivně eliminovat?
Praktické zkušenosti s provozováním první velkokapacitní firemní baterie v provozu FENIX Jeseník
Změny v připojení a provozování FVE a baterií s ohledem na novelu zákona o podporovaných zdrojích a energetický zákon
Zkušenosti s provozem, optimalizací a řízením energetického managementu firemní budovy s využitím dlouhodobé akumulace energie
Nový systém akumulace energie využívající předpovědi počasí
Jak se vyvarovat chybám při podání žádostí o dotace z OP PIK pro baterie a FV systémy?
Zkušenosti s provozování první české virtuální baterie
Nové technologie a obchodní modely v oblasti decentrální energetiky
odborný garant: redakce portálu SolarniNovinky.cz

Další část odborného doprovodného programu bude ve vstupním pavilonu A1, kde se bude diskutovat o těchto tématech:

Pondělí 21. ledna 2019
9:30 – 10:25 Větrání s rekuperací
odborný garant: Zehnder
10:30 – 11:25 Vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší v oblasti TRITIA a jak ho snížit
odborný garant: AIR Tritia
11:30 – 12:25 Kachlová kamna a individuálně stavěná topidla jako hlavní zdroj zdravého vytápění rodinného domu
odborný garant: Cech kamnářů ČR
12:30 – 13:25 Na co si dát pozor při výběru zhotovitele kvalitní dřevostavby?
odborný garant: Asociace dodavatelů montovaných domů
13:30 – 14:25 Spolupráce zdrojů a spotřebičů elektrické energie v rodinných domech
odborný garant: VŠB-TU, Fakulta elektrotechniky a informatiky
14:30 – 15:25 Stínicí technika a její vliv na energetickou bilanci budov. Stínicí technika v Nové Zelené Úsporám
odborný garant: Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST)
15:30 – 16:25 Požadavky na odbornou způsobilost osob provádějících čištění, kontroly a revize spalinových cest a kontroly kotlů
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Úterý 22. ledna 2019
9:15 – 9:55 Modulární energetická jednotka rodinného domu
odborný garant: VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
10:00 – 10:45 Zelené střechy – šance pro budoucnost
odborný garant: Ivánek-Zeman, v.o.s.
10:50 – 11:35 Ventilační tepelná čerpadla NIBE pro použití v NZEB
odborný garant: NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
11:40 – 12:30 Moderní větrací systémy se zpětným získáváním tepla
odborný garant: Elektrodesign ventilátory spol. s r.o.
12:35 – 13:25 Tepelná čerpadla, solární systémy a jejich kombinace
odborný garant: Regulus s.r.o.
13:30 – 14:25 Systém Foxtrot – technologie domácí automatizace pro ekonomické i luxusní bydlení
odborný garant: Teco a.s.
14:30 – 15:10 Mini tepelná čerpadla pro rodinné domy
odborný garant: HOTJET CZ s.r.o.
15:10 – 15:50 Kontroly kotlů a výměny kotlů
odborný garant: TZB-info
15:55 – 17:00 Porovnání nových a starých požadavků na spalinové cesty (materiály, provedení)
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR

Středa 23. ledna 2019
9:15 – 11:55 Energie pro lepší životní prostředí
Emise z lokálních topenišť v našem regionu
Využití kogenerace pro rodinné domy a malé komunity
Tepelná čerpadla s novou generací chladiv
odborný garant: Trianon, z.s., VŠB-TU Ostrava
12:00 – 12:55 Sálavé stropní teplovodní vytápění a chlazení. Inovované elektrické radiátory splňující nařízení na EcoDesign
odborný garant: Zehnder
13:00 – 13:55 Inteligentní podlahové vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.
14:00 – 14:55 Velkoobchody TZB na současném trhu
odborný garant: Asociace odborných velkoobchodů
15:00 – 15:55 Fotovoltaická elektrárna s garantovanou dotací nebo tepelné čerpadlo
odborný garant: S-power Energies, s.r.o.
16:00 – 17:00 Novinky v dotačních programech Nová zelená úsporám a Dešťovka
odborný garant: Státní fond životního prostředí

Čtvrtek 24. ledna 2019
9:15 – 11:15 Bytový dům – vhodný prostor pro vybudování FVE – Výroba elektrické energie a pasivní ochlazování budovy
Vlastní zdroj tepla a teplé vody – efektivní využití zdrojů energií, minimalizace ztrát
Měření a rozúčtování – správné postupy a metody vedou k úsporám
Další možnosti úspor v bytovém a nebytovém domě – Zelená střecha, rekuperace, tepelné čerpadlo jsou technickými řešeními, která v komplexu přináší úspory jak energií, finančních prostředků, tak i pitné vody a pomáhají chránit životní prostředí.
odborný garant: Pro náš dům
11:20 – 12:00 Krátkodobá a dlouhodobá akumulace tepelné energie
odborný garant: VŠB-TU Ostrava
12:00 – 12:55 Průběh kontroly spalinových cest a správné doklady z této kontroly
odborný garant: Společenstvo kominíků ČR
13:00 – 13:55 Inteligentní řešení vytápění
odborný garant: Anos s.r.o.

Výstava je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a Hejtmana Moravskoslezského kraje. 

Srdečně Vás na výstavu a odborný doprovodný program zveAgentura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Inforpress
Facebook
Přečteno: 522x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: