Ministr Bartoš: Chystáme jednodušší pravidla pro instalaci solárních panelů

Stavby pro obnovitelné zdroje lze postavit velmi rychle a jednoduše. Mnohdy to jde bez stavebního povolení, ohlášky či územního rozhodnutí. Ministerstvo pro místní rozvoj však pracuje na dalším zjednodušení možnosti instalace solárních panelů pro výrobu elektřiny (FVE) jako součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon.

Zdroj: MMR

O změnách v pravidlech připojování nových fotovoltaických elektráren můžete disktutovat se zástupci MMR během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.

Chystá se další zjednodušení

„Energetickou krizi způsobenou Putinovou válkou se podaří zvládnout i díky rychlé výstavbě solárních panelů všude tam, kde je to vhodné. Už nyní není ve většině případů potřeba řešit věc se stavebním úřadem. V naší novele stavebního zákona navíc chystáme další zjednodušení, aby i výstavba rozsáhlejších a výkonnějších soustav byla zcela bezproblémová, rychlá a jednoduchá,“ říká místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.  

Typický příklad realizace umístění fotovoltaiky je na střeše rodinného domu. FVE je součástí stavby (obvyklá kapacita do 8kW). Nedojde-li instalací FVE panelů k ohrožení statiky stavby, nezmění se vzhled stavby a neohrozí se požární bezpečnost, pak lze realizovat záměr bez posouzení stavebního úřadu.

Dalším příkladem je instalace FVE na objekt školy, školky či nemocnice. Zde platí totéž jako u rodinného domu, tj. Pokud nedojde k ohrožení statiky stavby, nezmění se její stavby a neohrozí se požární bezpečnost stavby, pak lze také takový záměr realizovat posouzení stavebního úřadu.  

Změny pro budovy pod ochranou státní památkové péče

Specifické podmínky pak však platí např. pro budovy pod ochranou státní památkové péče. „Snažíme se najít jednodušší řešení pro všechny stavby, proto jednáme např. s Hasičským záchranným sborem o podmínkách, za jakých je možné soláry na stavbách povolovat rychle a jednotně a kde povolení nebude třeba vůbec,“ dodává Ivan Bartoš.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) současně připravuje v úzké spolupráci s dalšími resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie jako je fotovoltaika, větrné elektrárny, tepelná čerpadla, malé vodní elektrárny, biomasa atd., a to z pohledu konkrétního druhu obnovitelného zdroje energie, ať už jde o agrovoltaiku nebo plovoucí fotovoltaiku, malé větrné turbíny a dalších. 

Jak to nově bude vypadat v praxi?

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje – povolování FVE podle novely stavebního zákona:

A. Fotovoltaika jako součást stavby = instalace FV panelů na střechu stavby nebo obvodový plášť stavby, FV panely jsou se stavbou funkčně spojeny (propojeny elektroinstalací a fotovoltaické panely primárně slouží stavbě k zásobování elektrické energie)

Instalace FV panelů = stavební úprava:

B. Fotovoltaika jako samostatná stavba = vždy, když nejde o součást stavby podle A. Není rozhodné, kde je umístěna (na pozemku, na stavbě). Jde např. o solární parky v území, ale může jít i o fotovoltaiku na střeše.

O změnách v pravidlech připojování nových fotovoltaických elektráren můžete disktutovat se zástupci MMR během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.