Energetické společenství v Jindřichově Hradci počítá se soláry i malou vodní elektrárnou

Město Jindřichův Hradec připravuje energetické společenství, které by mělo tvořit 16 subjektů. Prostřednictvím společných obnovitelných zdrojů chce kromě jiného snížit náklady na energie. Členy společenství budou například příspěvkové organizace města nebo jindřichohradecká nemocnice.

Zdroj: Wikipedie

Žádost o dotace

Město v roli žadatele se uchází o získání dotace v rámci 7. výzvy Ministerstva životního prostředí financované z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Podaným projektem je společný projekt města Jindřichův Hradec a Nemocnice Jindřichův Hradec.

Výzva je zaměřena na podporu zakládání energetických společenství, která jsou nezbytným předpokladem rozvoje komunitní energetiky. Výzva je vyhlášená jako dvoukolová soutěžní. Projekty podané do 1. kola výzvy budou hodnoceny podle nákladovosti projektu, jeho velikosti a komplexnosti záměru.

Dále se bude hodnotit kvalita záměru, opatření ke snížení energetické náročnosti objektů, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukládání energie a řízení jejího využití, zkušenost s provozováním OZE, participativní tvorba ES a jeho strategická vize. Do druhého kola hodnocení bude následně vybráno 40 pilotních projektů pro ověření udržitelných forem energetických společenství. Do 1. kola výzvy bylo podáno 83 žádostí, které se ucházejí o zařazení do tzv. „pilotu“.

Sázka na OZE

Základní motivací vzniku energetického společenství je záměr spočívající ve snižování energetické náročnosti a snížení nákladů na energie. V rámci tohoto záměru se počítá s dosud nevyužitým potenciálem ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Společenství vytvoří 36 objektů s 44 odběrnými a výrobními místy. Hlavními zdroji energie bude soubor fotovoltaických elektráren. Kromě toho ale projekt počítá například s malou vodní elektrárnou

Jedním z hlavních cílů je pak zvýšení energetické nezávislosti města. V případě vytvoření pilotního příkladu komunitní energetiky by mohli ostatní zájemci čerpat zkušenosti a inspiraci pro své projektové záměry.

Zacíleno nejen na školy

„Chceme nyní nastavit smluvní parametry a právní dokumenty a do budoucna mít i energetického manažera, který bude aktivně pracovat se spotřebami jednotlivých objektů,“ uvedl po zasedání městské rady starosta Michal Kozár (ANO).

Podle starosty je hlavním smyslem energetického společenství propojit více míst, která by si mohla předávat vyrobenou elektřinu. Typickým příkladem jsou školy.

„O prázdninách je tam provoz minimální, a proto i spotřeba nízká. Ale mohli bychom třeba tu vyrobenou energii použít v nemocnici,“ řekl jindřichohradecký starosta. Dále dodal, že do společenství by se postupně mohly přidávat i další subjekty.