Užívání internetových stránek solarninovinky.cz

Žádáme všechny návštěvníky internetového portálu SolarniNovinky.cz, aby se řádně seznámili s níže uvedenými pravidly, jež upravují podmínky přístupu a užívání portálu.

Provozovatel portálu

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem internetového portálu SolarniNovinky.cz s adresou domovské stránky www.SolarniNovinky.cz (www.SolarniNovinky.cz.sk) je společnost Smart Energy Forum, s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.

Obsah portálu

Je zakázáno jakékoliv používání obsahu portálu www.SolarniNovinky.cz, včetně převzetí článků nebo jejich části bez předchozího písemného souhlasu provozovatele portálu. V případě povoleného šíření obsahu tohoto portálu vždy musí být stránky www.SolarniNovinky.cz uvedeny jako zdroj. 

Komerční sdělení vydaná na stránkách portálu www.SolarniNovinky.cz nevyjadřují názor redakce či provozovatele tohoto portálu.