Čína odmítá nařčení o nadměrné podpoře solární energetiky

Během nedávné návštěvě německého premiéra Olafa Scholze v Pekingu  se jednalo na téma nespravedlivých dotacích na výrobu fotovoltaiky. V posledních letech se kapacita výroby solárních panelů prudce navýšila a téměř z 80% koncentrovala do Číny. Podle expertů to způsobuje potíže na trhu, kvůli kterým bankrotují evropští výrobci.

Zdroj: Německá vláda

Nepodložená obvinění

Čínský premiér Li Qiang označil obvinění Evropy z nadměrných kapacit Číny v klíčových technologiích, jako jsou solární panely, za nepodložená.

„Teorie“ o nekalé soutěži neobstojí a Čína pouze využívá svých národních výhod k dodávkám výrobků, které svět potřebuje ke splnění svých klimatických cílů,“ prohlásil tvrdil Li Čchiang během návštěvy německého kancléře Olafa Scholze.

Premiér Scholz uvedl, že Německo neusiluje o žádné oddělení od Číny v oblasti obchodu, ale také zdůraznil, že Evropa má právo zvýšit odolnost svých vlastních výrobců.

V této souvislosti čínský premiér kritiku obchodních praktik své země, které podle evropských společností narušují trhy se solárními panely a dalšími výrobky tím, že dotují obrovské nadměrné kapacity, které podkopávají hospodářskou soutěž. Premiér Li po setkání s německým kancléřem Olafem Scholzem v čínském hlavním městě Pekingu zdůraznil, že „teorie o čínských nadměrných kapacitách“ postrádá širší perspektivu.

Komparativní výhody vs. uhlíková neutralita

„Tvrzení, že výhody čínského průmyslu jsou tvořeny dotacemi, neodpovídá skutečnosti,“ řekl Li. Podle čínského premiéra by „přiměřené nadměrné kapacity“  vedly k „úplné konkurenci a přežití nejsilnějších“.

„Komparativní výhody ve výrobě, které mají jednotlivé země, by mohly být vzájemně výhodné, pokud by byly zakotveny ve spolupráci,“  dodal Li. „Proto bychom neměli svévolně posuzovat, která země má nadkapacity“.

Premiér Li dále prohlásil, že svět na cestě k uhlíkové neutralitě stále potřebuje „masivně více“ instalací fotovoltaických elektráren. Navíc, dotace v Číně jsou v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) a nijak zásadně se neliší od „současné praxe“ v mnoha jiných zemích.

Masívní investice do výzkumu a vývoje

„Produkty v oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou velmi konkurenceschopné, protože jsme dlouhodobě investovali do výzkumu a vývoje a následně nashromáždili technické kapacity,“ řekl čínský premiér Li.

Číně navíc pomohla její rozsáhlá průmyslová základna, vnitřní trh a obrovská pracovní kapacita. „Proto máme tuto komplexní konkurenční výhodu,“ zdůraznil Li. Dodal však, že čínské společnosti mohou v otevřené tržní soutěži také zkrachovat, což se již stalo, zejména v odvětví obnovitelných zdrojů energie.

Masívní nadprodukce

Zástupci odvětví označují nadprodukci a dumping výrobků z Číny za jeden z hlavních důvodů, proč se německým a evropským výrobcům fotovoltaických produktů nedaří v současnosti těžit ze současného celosvětového rozmachu solární energetiky.

Obchodní úspěch Číny při zásobování západních odběratelů moderními technologiemi již dříve vážně zasáhl fotovoltaický průmysl v Německu.

Instituty ekonomického výzkumu v Německu varovaly, že asijská hospodářská síla by mohla podkopat pozici Německa jako předního vývozce i v oblasti jiných technologií, například pokud jde o větrné turbíny nebo osobní automobily v souvislosti s přechodem na elektromobily.

Německý premiér Scholz, který více než tři hodiny jednal s čínským premiérem Li, uvedl, že prosazoval, aby Čína zaručila německým firmám rovný přístup na trh, ochranu duševního vlastnictví a spolehlivý právní systém.