Koncentrace trhu: Top 10 výrobců panelů ovládlo loni více než 90% trhu. A co bude dál?

Globální trh solárních panelů v roce 2022 dosáhl hodnoty 260 GW. Podíl dodávek 10 největších výrobců panelů (tzv. Top 10 společnosti) dosáhl více než 90% globálního trhu, což dále potvrzuje trend koncentrace výroby s dominancí Číny. Jaké změny na trhu přijdou v roce 2023?

Zdroj: Tohoku University

Top 20 největších výrobců panelů

Podle analytické společnosti Solarbe Consulting v roce 2022 k největším výrobcům solárních panelů patřily společnosti LONGi, Trina Solar, JinkoSolar a JA Solar. Podíl těchto Top 4 výrobců panelů na pokrytí globální poptávky dosáhl 170 GW, což je více než 2/3 všech světových instalací v minulém roce. V roce 2023 Top 4 společnosti mohou podle predikce společnosti Solarbe Consulting dodat na trh více než 240 GW panelů.

Top 4 společnosti si udržely své vedoucí postavení na globálním fotovoltaickém trhu. Za jejich úspěchem lze spatřovat zejména důraz na vývoj technologických inovací. Toto je jeden z hlavních důvodů, proč jsou jejich produkty považovány za nejlepší volbu developerů a investorů v Číně i na dalších předních fotovoltaických trzích celého světa.

Top 20 výrobců panelů podle společnosti Solarbee Consulting, kteří jsou uvedení v tabulce níže, v posledních letech výrazně navýšilo své výrobní kapacity. Většina z nich také navýšila svůj tržní podíl v roce 2022.


 

Další růst trh a jeho koncentrace

Většina Top 20 výrobců panelů v roce 2023 hodlá výrazně navýšit své výrobní kapacity a dodávky na trh.

Podle analýzy společnosti Solarbe Consulting hodlá 10 největších čínských výrobců panelů (Top 10) v roce 2023 dodat na trh celkem 400 GW svých produktů. To značně převyšuje celosvětovou poptávku, která má v letošním roce dosáhnout úrovně 350-380 GW.

„V roce 2023 dojde k dalšímu zostření konkurenčního boje na fotovoltaickém trhu. Řada předních výrobců přechází na články typu N a nové technologie panelů s využitím TOPCon a HJT topologie, které se začaly masově vyrábět již v roce 2022,“ komentuje Jan Kameníček, jednatel společnosti Raylyst Solar očekávaný vývoj trhu.

„Vzhledem na skutečnost,  že se cenový rozdíl mezi panely typu N a P stále zmenšuje díky technologickému pokroku a úsporám z rozsahu výrobu, lze předpokládat, že v roce 2023 se panely typu N stanou cenově dostupnějšími. Objem jejich dodávek může letos zaznamenat masivní nárůst a dosáhnout objemu ve výši 60-70 GW,“ dodává Kameníček, jednatel společnosti Raylyst Solar, která patří k předním dodavatelů FV komponentů na trhu v Česku.

Preference panelů typu N

V roce 2022 většina z TOP 20 výrobců panelů navýšila výrobní kapacity zejména o ve výrobě panelů typu N.

Třetí největší světový výrobce panelů Trina Solar uvedl, že jeho výrobní kapacita panelů typu N dosáhne letos 30 GW. Podobný vývoj avízuje také společnost JinkoSolar, druhý největší světový výrobce panelů, který oznámil, že v roce 2023  budou panely typu N tvořit více než 50 % výrobní kapacity a dodávek na trh.

Jedinou výjimku představuje společnost LONGi, současná světová jednička ve výrobě panelů. V roce 2022 LONGi oznámila, že bude navyšovat výrobní kapacity panelů s využitím své unikátní patentované HPBC technologie ze stávajících 15 GW na 29 GW ročně. Panely bázi HPBC s účinností ve výši 22,80% jsou určeny zejména pro střešní instalace s důrazem na vlastní spotřebu.