Aktuálně: Vláda schválila vznik akceleračních zón na podporu výstavby obnovitelných zdrojů energie

Povolovací procesy pro výstavbu větrných farem, solárních parků včetně souvisejících akumulačních stanic bude snazší a rychlejší. Nyní státní orgány určí, které konkrétní oblasti budou pro tato opatření nejvhodnější.

Zdroj: Solargik

Výrazně snazší procesy

Příprava výstavby obnovitelných zdrojů energie ve vybraných lokalitách by v Česku neměla trvat déle než rok. K dosažení tohoto cíle má přispět vymezení tzv. akceleračních zón určených pro jejich výstavbu podle pravidel, která schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu 24. dubna 2024.

Vláda schválila postup, jakým budou v Česku vymezovány oblasti pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, tzv. akcelerační zóny. Bude zpracována a ve zkrácených lhůtách projednána příslušná aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky z důvodu naléhavého veřejného zájmu a urychleny a zjednodušeny povolovací procesy pro tyto projekty.

„Víme, že v České republice potřebujeme budovat větší kapacity v oblasti obnovitelných zdrojů, potřebujeme více energie z obnovitelných zdrojů, a také víme, že není vždycky snadné zajistit jejich výstavbu. Proto jsme schválili změnu tak, aby výstavba obnovitelných zdrojů byla výrazně snazší,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Důležitý krok

Vymezení akceleračních zón považuje vláda za strategicky důležitý proces pro rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, který vyžaduje úzkou spolupráci orgánů státní správy pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj a s krajskými a obecními samosprávami.

Akcelerační zóny budou vymezovány tak, aby nedocházelo ke střetu s jinými významnými veřejnými zájmy, jako je ochrana přírody, ochrana kulturních památek, požadavky leteckého provozu a bezpečnost státu.

„Budou to oblasti, kde půjde získat zrychleně povolení na výstavbu například solárních nebo větrných elektráren. Cílem toho je, aby příprava a povolení pro obnovitelné zdroje v těchto akceleračních zónách byly hotové do dvanácti měsíců,“ uvedl předseda vlády Fiala.

Obnovitelné zdroje spolu s jadernými elektrárnami do budoucna pro Česko zajistí energetickou bezpečnost a dostatek cenově dostupné energie.

„Rozvoj větrné energetiky v Česku dosud stagnoval, chceme proto najít takovou cestu, která umožní rozumnou výstavbu nových větrných elektráren respektující energetické potřeby státu i zájmy místních obyvatel. Mapujeme českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, řešíme všechny nárazníkové zóny, abychom byli v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje České republiky, dopravními stavbami a dalšími omezeními,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Zrychlené zavádění OZE

Změny pravidel v těchto územích se týkají zejména urychlení a zjednodušení povolovacích procesů pro projekty OZE. A to včetně zjednodušeného posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), to vše za předpokladu, že projekty splňují specifické podmínky stanovené pro dané oblasti.

Povolovací postup u projektů týkajících se energie z obnovitelných zdrojů v oblastech vhodných pro zrychlené zavádění OZE nepřekročí 12 měsíců. Povolovací postupy pro modernizaci zařízení na výrobu energie, pro nová zařízení s elektrickou kapacitou nižší než 150 kW, pro skladování energie na stejném místě, včetně energetických a tepelných zařízení, i pro jejich připojení k soustavě ve vhodných oblastech nesmějí překročit šest měsíců.

U projektů, které se nacházejí mimo oblasti vhodné pro zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, nesmí povolovací proces překročit dva roky.

„Usnesení navazuje na schválení nového stavebního zákona a právě dokončovanou digitalizaci stavebního řízení, které připravily podmínky pro rychlé, přehledné a pro občany komfortní povolování staveb. Vláda dokazuje, že bere závazky z programového prohlášení vážně a myslí na budoucnost české energetiky. Navíc se ukazuje, že lze zrychlovat povolovací procesy, aniž by to muselo být na úkor veřejných zájmů nebo místních obyvatel,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Na určování vhodných oblastí pro akcelerační zóny a schvalování konkrétních projektů budou spolupracovat státní orgány, místní samosprávy a místní veřejnost. Proces zahrne i veřejné projednání a posouzení veřejných připomínek.

 „To zajišťuje, že rozhodnutí budou reflektovat jak strategické cíle státu v oblasti obnovitelné energie, tak i potřeby a očekávání obyvatel dotčených území,“ uzavřel ministr Síkela.