Průlomový verdikt soudu: Památkáři již nemohou blokovat stavby solárů na střechách domů v památkových zónách

„Orgány památkové péče musí respektovat zájem na výrobě energie z obnovitelných zdrojů, což je předmětem veřejného zájmů,“ takto zní verdikt soudu ve sporu mezi upamátkáři a investorem, který připravuje stavbu střešní fotovoltaiky v Plzni.

Zdroj: ČEZ

Důležitý verdikt

Nejvyšší správní soud  se nedávno zabýval poněkud netradičním právním sporem kvůli fotovoltaické elektrárně (FVE) v centru Plzně.

Jak informuje deník Právo, památkáři se postavili proti solárním panelům na střeše domu v památkové zóně. Památkáři odmítli instalaci nové FVE schválit s tím, že z hlediska památkové péče je něco takového nepřípustné.

Nakonec však památkáři museli svůj názor přehodnotit na základě rozhodnutí Plzeňského krajského soudu, který celý spor postoupil vyšší instanci, a to Nejvyššímu správnímu soudu (NSS).

„Co je přednější – památková péče, nebo výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v podobě fotovoltaických panelů?“ před takovou otázkou stáli památkáři a následně i soudci NSS při posuzování případu z Plzeňska.

Ve svém verdiktu soudci NSS konstatovali, že orgány památkové péče nemohu na veřejný zájem na památkové ochraně nahlížet izolovaně.

„Památkáři musí vnímat a poměřovat v kontextu jiných právem hájených hodnot, přičemž zájem na výrobě energie z obnovitelných zdrojů a tím realizovaná vyšší míra ochrany životního prostředí jedním z takových veřejných zájmů je,“ konstatoval Senát NSS v čele s Michalem Bobkem.

Co vadilo památkářům?

Jádrem sporu se stal záměr obyvatele okrajové plzeňské části, který si chtěl na střechu v Plzni umístit 14 kusů fotovoltaických panelů. Jenže dům stojí ve vesnické památkové zóně, proto se muž obrátil na plzeňský magistrát.

Památkáři však nejprve veřejný zájem odmítali a tvrdili, že sporné panely jsou především mužovým soukromým zájmem.

Zájemce o soláry z Plzně se svého záměru nevzdal a obrátil se na soud s tím, že soláry na střeše jsou ve veřejném zájmu, neboť spadají pod širší zájem na ochraně klimatu, ovzduší a obecně životního prostředí.

V blízké budoucnosti se tak úředníci budou muset rozhodnout znovu s tím, že musí vzít do úvahy vzít celkový stav památkové zóny. V neposlední řadě budou muset památkáři opustit tvrzení, že fotovoltaika na rodinném domě je jen soukromým zájmem.