JinkoSolar opět získala nejvyšší rating bankovatelnosti AAA

Přední světový výrobce fotovoltaických komponentů a bateriových systémů JinkoSolar Holding Co., Ltd. (dále jen „JinkoSolar“) oznámil, že se opět umístil na předním místě v hodnotící zprávě “PV Tech 2024 Q1 ModuleTech Bankability Report” a získal nejvyšší rating „AAA“. Udělení nejvyššího ratingu potvrzuje vedoucí postavení společnosti v oblasti kvality výroby, špičkové kvality produktů, podílu na trhu, dobrých finančních výsledků a technologických inovací společnosti JinkoSolar.

Zdroj: JinkoSolar

Vynikající hospodářské výsledky

Společnost JinkoSolar dosáhla v roce 2023 významného růstu, pokud se jedná o  provozní a finanční výsledky. Její celkové tržby v roce  2023 dosáhly 118,68 miliardy RMB (382 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 43,55 %.

Čistý zisk připadající na akcionáře činil 7,44 miliardy RMB (24 miliard Kč), což představuje meziroční nárůst o 153,2 %. Do konce roku 2023 přesáhly kumulované celosvětové dodávky panelů společnosti JinkoSolar 210 GW. V roce 2023 se společnost JinkoSolar stala největším světovým výrobcem fotovoltaických panelů, přičemž její tržní dosáhl 15 %.  

Důraz na inovace a kvalitu

V oblasti technologii byl panel řady Tiger Neo typu N od společnosti JinkoSolar uznán jako jeden z nejvýkonnějších ve své kategorii na trhu.

Společnost JinkoSolar se dlouhodobě věnuje technologickým inovacím a vývoji nových technologií s důrazem na články typu-N ve fotovoltaickém průmyslu. Společnost JinkoSolar získala 330 patentů v oblasti TOPCon technologií a 25krát překonala rekord v účinnosti konverze článků.

Účinnost konverze perovskitového tandemového solárního článku TOPCon typu-N dosáhla 32,33 % a průměrná účinnost sériově vyráběných článku TOPCon  typu-N v současnosti dosahuje 26,1 %, což potvrzuje prvenství společnosti JinkoSolar v oboru.
 

V budoucnosti hodlá společnost JinkoSolar nadále zvyšovat své technologické schopnosti s důrazem na inovace a zlepšování konkurenceschopnosti svých výrobků. Současně bude společnost JinkoSolar plně využívat synergických efektů svého průmyslového řetězce k optimalizaci využívání zdrojů, snižování nákladů, zlepšování celkové konkurenceschopnosti a k další podpoře rozvoje celosvětového fotovoltaického průmyslu a výroby čisté energie v budoucnosti.