Aktuálně: Sněmovna dnes projednala novelu energetického zákona Lex OZE 3. V čem je průlomová?

Česká energetika se zřejmě dočká nových pravidel, které ukotvní  akumulaci elektřiny a také sdružování její výroby i spotřeby. Vládní novelu energetického zákona Lex OZE 3, která má akumulaci a agregaci umožnit, dnes v úvodním kole projednala Poslanecká sněmovna.

Zdroj: Wikipedia

Zelená pro akumulaci a posílení sítě

Akumulace a agregace flexibility jsou nezbytně důležité pro vyrovnávání elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelné energie, zvýší efektivitu výroby z těchto zdrojů a poskytnou firmámi domácnostem příležitost podílet se na stabilizaci přenosové soustavy. Oba tyty zásadní prvky rozvoje moderní energetiky upravuje průlomová novela energetického zákona „Lex OZE 3„, která se dnes v prvním čtení projednala ve Sněmovně.

Podle právních expertů AK Doucha Šikola advokáti je nová legislativní úprava akumulace umožní v Česku budovat bateriová úložiště a další akumulační kapacity v průmyslovém měřítku. Velká bateriová úložiště o kapacitách v řádu megawatthodin budou určená přímo pro vyrovnávání sítě. Stabilita sítě je dnes závislá téměř výhradně na fosilních zdrojích, které je nutné v zájmu dekarbonizace a modernizace energetiky postupně utlumovat.

V současnosti se v Česku systémy akumulace energie s využitím baterií (BESS) budují zejména jako doplněk domácích či menších firemních střešních fotovoltaických elektráren s kapacitou v jednotkách či nižších desítkách kilowatthodin. Novela Lex OZE 3 obsahuje legislativní rámec,
který umožní budovat velká BESS o kapacitě v řádu megawatthodin. Tyto projekty budou určeny zejména přímo pro vyrovnávání sítě pomoocí poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR).

Akumulace a agregace jsou klíčové pro vyrovnávání elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelné energie, zvýší efektivitu výroby z těchto zdrojů a poskytnou firmám i domácnostem příležitost podílet se na stabilizaci přenosové soustavy.

„Oba hlavní prvky novely povedou k výrazně efektivnějšímu fungování moderní energetické sítě, která zvládne pojmout vysokou nárazovou výrobu z obnovitelných zdrojů a zároveň spolehlivě pokrývat poptávku v dobách, kdy výroba bezemisní energie naopak nebude tak vysoká,“ dodává Pavel Doucha, partner ve společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Co přinese agregace flexibility?

Navrhovaná úprava agregace flexibility navíc otevře cestu pro zapojení širší skupiny subjektů – třeba i menších zdrojů včetně domácností – do vyrovnávání distribuční a přenosové sítě.

V rámci Lex OZE 3 oba hlavní prvky novely povedou k výrazně efektivnějšímu fungování moderní energetické sítě, která zvládne pojmout vysokou nárazovou výrobu z obnovitelných zdrojů a zároveň spolehlivě pokrývat poptávku v době, kdy energie z OZE nebude dostatečně vysoká. Agregace flexiility zároveň nabídne nové obchodní modely pro spotřebitele energie v rámci možností budování virtuálních bloků. Celkově se tak přispějí k účinné energetické transformaci a rozvoji moderní energetiky v Česku.

Pozdě, ale přece..

Ukládání elektřiny jako nová licencovaná činnost v energetice se tak blíží mílovými kroky. To je v první řadě dobrá zpráva. Neodpustíme si povzdechnutí, že k tomu mohlo dojít již před šesti lety, kdy se takový návrh objevil v Parlamentu poprvé.

„A hlavně – k tomu aby se od 1.1. 2025 mohly začít stavět akumulační zařízení je třeba ještě upravit řadu prováděcích vyhlášek. Zejména pak je nutné, aby byla schválena nová tarifní struktura pro VN a VVN, jinak nebude dávat provoz akumulačních zařízení s ukládáním elektřiny ze sítě ekonomický smysl. ERÚ jí má připravenou a již několikrát odložil její účinnost kvůli náročnému projednávání. I z toho důvodu se domníváme, že si ERÚ v této snaze zaslouží maximální podporu,“ uzavírá Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o..

V platnosti od roku 2025

Rozvoj akumulace elektřiny, tedy ukládání momentálně nadbytečné vyrobené elektřiny a její následné uvolnění do soustavy v době vyšší spotřeby, je podle MPO nutný zejména pro zvýšení odolnosti soustavy při výkyvech v provozu, integraci obnovitelných zdrojů do soustavy či investice. Ministerstvo si od toho slibuje snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně přes den.

Vláda uvádí v důvodové zprávě, že flexibilita výrobců a spotřebitelů bude službou v právním smyslu, kterou budou tito poskytovatelé flexibility poskytovat agregátorovi a se kterou budou následně agregátoři obchodovat ve vztahu k provozovatelům sítí. Agregace by pak měla umožnit sdružovat více výrobců do jedné větší skupiny.

Novela Lex OZE 3 by měla vstoupit v  platnost začátkem příštího roku.