Solární články budou již brzy mnohem stabilnější a výkonnější. Proč?

Přední světový výrobce solárních článků a panelů LONGi nedávno představil své inovace v oblasti křemíkových destiček Tera pro výrobu solárních článků TOPCon, HJT (článků s vice přechody) a také solárních článků se zadním kontaktem (BC).  Jedná se o technologie, které dominují v současnosti v solární energetice.

Zdroj: LONGi

Úspěšný vývoj a inovace

Nové křemíkové destičky Tera jsou výsledkem vice než tříletého intenzivního výzkumu a vývoje společnosti LONGi, která v oddělení výzkumu a vývoje zaměstnává několik set pracovníků. Společnost plánuje jejich uvedení na trh již na podzim letošního roku.

Díky aplikací nových křemíkových destiček Tera vykazují solární články společnosti LONGi typu TOPCon, HJT a BC zvýšení účinnosti o přibližně 0,1 %. Společnost LONGi tak dosáhla průlomu v oblasti křemíkových destiček, která v posledním desetiletí nezaznamenala žádné významné inovace.

Yichun Wang, vedoucí výzkumu a vývoje divize křemíkových destiček společnosti LONGi, popisuje tři hlavní výhody křemíkových destiček Tera:

– vysoká kompatibilita platforem (TOPCon, HJT a BC).

– Rovnoměrněji rozložený odpor 

– Účinné odstranění nečistot.

Křemíkové destičky Tera budou k dispozici v různých velikostech a tloušťkách, aby vyhovovaly různým potřebám trhu.

Vyšší pevnost a menší odpor

Kromě technologických výhod mají destičky Tera také lepší mechanické vlastnosti. Především se jedná o pevnost v ohybu křemíkových plátků, která je v případě LONGi Tera o 16 % vyšší než u běžných destiček. V praxi to garantuje vyšší odolnost proti zlomení a zároveň výrobu tenčích destičet s nižší pravděpodobností zlomení článků při výrobě.

Monokrystalické křemíkové destičky byly vždy průkopnickými produkty společnosti LONGi, která je jejich největším výrobcem na světě v posledních letech.  Nové destičky Tera jsou výsledkem zdokonaleného procesu Recharge Czochralski (RCz), který se používá při výrobě monokrystalických křemíkových ingotů.

Čím delší jsou běžné křemíkové ingoty, tím větší je rozdíl v odporu v celém ingotu. Díky zdokonalenému procesu RCz lze u křemíkových plátků LONGi Tera dosáhnout rovnoměrnějšího rozložení osového odporu, aniž by bylo nutné zkracovat délku ingotu. Při stejné délce ingotu se poměr odporu mezi konci sníží na polovinu, což umožní výrobu mnohem účinnějších článků.

Další předností křemíkových destiček Tera je jednodušší odstranění nečistot. V porovnání s běžnými výrobky je zde také větší prostor pro zlepšení účinnosti. Čím více nečistot lze odstranit, tím větší je potenciál pro zlepšení účinnosti článků.

Další zlepšení kvality solárních článků

V posledním dekádě došlo v solárním průmyslu k významnému technologickému a nákladovému průlomu. Díky tomu se výroba solární energie stala nejrychleji rostoucím obnovitelným zdrojem energie na světě.

V roce 2023 vstoupila celosvětová výroba solární energie do „terawattové éry“. Zhenguo Li, zakladatel a prezident společnosti LONGi, uvedl, že rychlý rozvoj fotovoltaického průmyslu je způsoben především neustálým snižováním nákladů na elektřinu.

“Snižování nákladů a zvyšování účinnosti výroby elektřiny jsou vždy hnacími faktory rozvoje fotovoltaického průmyslu,” zdaraznil Zhenguo Li.

Zrychlený rozvoj fotovoltaického průmyslu urychlil také vývoj křemíkových destiček, které jsou nezbytné pro zdokonalení solárních článků. Kvalita křemíkových destiček určuje účinnost přeměny článků.

Důraz na vývoj a inovace

Společnost LONGi se nadále zaměřuje na nepřetržitý výzkum a vývoj. Jejím cílem dále zlepšovat výkon křemíkových destiček a uspokojit tak poptávku po vysoce kvalitních destičkách pro dnešní potřebu vysoce výkonných solárních článků.

„Věříme v důležitost vědy, technologií a inovací ve fotovoltaickém průmyslu. Proto zaměřujeme své zdroje na zdokonalování výrobních procesů,  abychom vyvinuli účinnější a spolehlivější výrobky pro výrobu solární energie,” uzavřel Zhenguo Li, president společnosti LONGi.