LONGi znovu získal AAA rating financovatelnosti od PV ModuleTech

Přední světový výrobce fotovoltaických panelů LONGi získal znovu nejvyšší AAA rating financovatelnosti za 1. kvartál roku 2024 v rámci prestižního ocenění „PV ModuleTech Bankability Ratings“.

Zdroj: LONGi

Nejlepší hodnocení na trhu

Společnost LONGi, která je přední světový výrobce solárních destiček, článků a panelů, získala ve zprávě PV-Tech PV ModuleTech o financovatelnosti výrobců fotovoltaických panelů rating AAA. Tohoto hodnocení dosáhla společnost již 17. čtvrtletí v řadě.

Nejvyšší rating AAA v oblasti financovatelnosti  odráží silné finanční zdraví a stabilitu společnosti. Díky trvalému důrazu na inovace a masívní investice do výzkumu a vývoje ve spolupráci s předními světovými vědeckými centry si společnost LONGi upevňuje svoji pozici na trhu v současnosti a také vytváří pevný základ pro další rozvoj v budoucnosti.

O ratingu financovatelnosti

Výrobci jsou v každém vydání zprávy PV-Tech’s PV ModuleTech Bankability podrobně analyzováni a srovnáváni na základě relativně silných stránek každého z nich z hlediska výrobního (hodnotový řetězec, výroba, profil globálních dodávek panelů, kapitálových výdajů (CAPEX) a výdajů na výzkum a vývoj) a finančních ukazatelů (cash-flow, zadlužení, ocenění, ziskovost a obrat).

Toto hodnocení provádí PV-Tech každý čtvrtletí. Za první kvartál 2024 LONGi dosáhla mezi všemi výrobci panelů nejvyšší rating PV-Tech.

O společnosti LONGi

Společnost LONGi byla založena v roce 2000 a v současnosti patří k světovým v oblasti solárních technologií. Společnost se zaměřuje na tvorbu hodnot orientovaných na zákazníka a na transformaci energetiky ve světě.

V rámci svého poslání „vytvářet to nejlepší pomocí solární energie pro budování zeleného světa“ se společnost LONGi zaměřuje na technologické inovace. Společnost působí v pěti částech hodnotového řetězce, které zahrnují monokřemíkové destičky, články a panely, komerční a průmyslová distribuovaná solární řešení, řešení pro zelenou energii a vodíková zařízení.

Další informace o společnosti najdete na jejím webu: www.longi.com.