Finský startup připravuje druhý projekt pro dlouhodobou akumulaci energie

Finský startup Polar Night Energy  získal další prostředky k financování svého vývoje a výzkumu nových pískových baterií. Nový typ pískové baterie slouží k uskladnění energie vyrobené z obnovitelných zdrojů po dobu až několika měsíců.

 

Zdroj: Polar Night Energy

Princip fungování

Písková baterie funguje jako akumulátor energie s vysokou kapacitou. Ta je do nich ukládána v podobě tepla, které lze následně využít k vytápění domů nebo k výrobě horké páry.  Akumulátor se skládá z izolovaného zásobníku naplněného pískem a z trubek pro přenos tepla a technologií pro přeměnu elektřiny na teplo. 

Baterie vypadá zhruba podobně jako silo, vysoká je 13 metrů a široká 15 metrů. K ohřívání písku je využívána elektřina z obnovitelných zdrojů v době, kdy je jí přebytek a je nejlevnější.

Písková baterie využívá písek nebo podobný sypký materiál jako látku k ukládání energie v podobě tepla.

Pilotní projekt a jeho nástupce

Společnost Polar Night Energy, která za technologií stojí nainstalovala svou první pískovou baterii v síti centrálního vytápění Vatajankoski ve finském městě Kankaanpää, která byla uvedena do provozu v roce 2022. Tato baterie poskytuje 100 kW topného výkonu a 8 MWh kapacity.

Na počátku března letošního roku společnost Polar Night Energy oznámila plány na vybudování další pískové baterie ve finském městečku Pornainen. Za tímto účelem společnost uzavřela partnerství s finskou společností Loviisan Lämpö na vybudování průmyslové pískové baterie s kapacitou až 100 MWh

Nová písková baterie bude měřit přibližně 13 x 15 m a její konstrukce a testování zabere něco málo přes rok. Po uvedení do provozu bude větší baterie schopna uložit až 100 MWh tepelné energie a poskytnout 1 MW topného výkonu.

„Společnost Loviisan Lämpö směřuje k ekologičtější výrobě energie. Díky využití pískové baterii můžeme výrazně snížit množství energie vyrobené spalováním a zcela eliminovat používání ropy,“ říká Mikko Paajanen, generální ředitel společnosti Loviisan Lämpö.

Dlouhodobá akumulace

Předností pískové baterie je využití pevných materiálů, které lze zahřát na výrazně vyšší teploty než tekutiny. Akumulátor tepla na bázi písku může absorbovat několikanásobné množství energie, které by uschovala vodní nádrž podobné velikosti. I díky velkému teplotnímu rozsahu, který písek umožňuje.

Pískové baterie jsou schopné udržet nahromaděnou energii po několik měsíc. Pro společnost, která bude z baterie energii dodávat, to znamená celý týden dodávek tepla v zimě a téměř měsíc v létě. Společnost Polar Night Energy  navíc uvedla, že se tyto baterie dají postavit a provozovat i pod zemí.

„Naše skladování tepelné energie na bázi písku umožňuje rozšířit výrobu neregulovatelných obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Nahrazuje fosilní vytápění v sítích dálkového vytápění nebo procesní teplo v průmyslu, řekl spoluzakladatel firmy a technický ředitel Markku Ylönen.