Prediktivní regulace snižuje účty za energie a nabízí vyšší zisky majitelům elektráren

Datum: 25. 09. 2016

Brzy již přijde doba, kdy prediktivní regulaci a efektivnímu demand side managementu budou moci majitelé FVE v kombinaci s bateriemi efektivně obchodovat elektřinu na burze. Již v současnosti mohou velcí spotřebitelé energie díky společnosti Feramat a jejím unikátním službám výrazně optimalizovat účty za energie.

Fermat


Co je to vlastně prediktivní regulace a demand side management? Proč zákazníci ušetří až 20 % nákladů na energie při využití prediktivní regulace? Čím se vlastně Feramat zabývá a v čem je unikátní?

Odpovědi na výše uvedené otázky naleznete v rozhovoru s Ing. Jiřím Ciglerem, Ph.D., ředitelem společnosti Feramat Cybernetics s.r.o. (dále jen "Feramat"), který vystoupí s přednáškou na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 25.10.2016.

SN: Vaše společnost Feramat Cybernetics (Feramat) je čtenářům portálu www.solarninovinky.cz poměrně neznámá. Můžete přiblížit Vaše aktivity a služby, které nabízíte?

Naše společnost se zabývá vývojem regulačních algoritmů, které pomáhají našim zákazníkům hospodařit s energií efektivně a provozovat energetické systémy spolehlivěji. Zaměřujeme se hlavně na komplexní energetické systémy - především HVAC systémy - kde má smysl využít předpověď počasí, statistické a fyzikální modely výroby nebo spotřeby, dynamické modely technologie k dosažení maximální energetické efektivity. Všechny zmíněné ingredience spojíme a pomocí metod numerické optimalizace zajišťujeme optimální provozní podmínky.

Naše regulace je nadřízena běžnému systému MaR. Nezabýváme se tedy ovládáním každého ventilu, ale například tepelnému čerpadlu posíláme signál, kde má udržovat jaké teploty. Využití nacházíme zejména u systémů s pomalou tepelnou dynamikou (akumulace, stropní nebo podlahové vytápění) a u systémů, kde je k dispozici více zdrojů energie a je nutné vhodným způsobem řídit jejich výkon.

Náš přístup k regulaci vede u těchto aplikací k úsporám v řádu 10-25% energie v porovnání s klasickým přístupem, kdy jsou systémy řízeny sadou podmínek, přímovazební regulací anebo zpětnovazební regulací typu PID. Pro komplexní portfolio našich služeb doporučujeme navštívit náš web www.feramat.com

SN: Ve spolupráci s dodavatelem elektřiny Nano Energies Vaše společnost připravila unikátní projekt. Jeho podstatou je systém pro řízení vytápění/chlazení budov nebo průmyslových procesů, kde je teplo nebo chlad vyráběn za pomoci elektrické energie oceněné dynamickou cenou podle stavu sítě a kde existuje jistá flexibilita v dodávce energie (tzv. load shifting). Jak tento projekt probíhá a jaké jsou první praktické zkušenosti?

Nano Energies již delší dobu poskytuje službu regulace výroby elektrické energie z kogeneračních jednotek, které pracují v režimu KVET 3000 nebo 4400. U těchto výrobců tedy existuje flexibilita v časech spouštění kogeneračních jednotek a Nano Energies toho využívá tím, že ji spouští zejména v okamžicích, kdy ohodnotí nadprůměrně cenovou situaci na vnitrodenním trhu s elektřinou. Výrobce za to, že přenechá spouštění jednotky na Nano Energies, získá vyšší výkupní cenu. 

Podobně to funguje i na straně spotřeby, tedy pokud existuje v systému nějaká možnost odložit spouštění velkých elektrických spotřebičů, jsou tyto spotřebiče spouštěny zejména v době nízké ceny vnitrodenního trhu. Zde právě nachází výborné uplatnění náš přístup, kdy máme modely technologie vč. technologických omezení a řešíme úlohu numerické optimalizace s cílem minimalizovat cenu spotřebované energie.

Nasazení je výhodné především tam, kde jsou velké akumulace tepla nebo chladu s kompresorovými zdroji (např. tepelná čerpadla), nárazové přečerpávání nebo kde existuje akumulace předpřipraveného polotovaru. Neomezujeme se tedy jen na vytápění a chlazení budov – tento přístup lze využít i pro spotřebiče v jiných oblastech (například vodojemy, přečerpávací elektrárny atd.).

Flexibilita by měla být taková, aby zařízení běželo maximálně 10 hodin denně. V současné době jsme dokončili analýzu případových studií, u kterých tento systém nalézá uplatnění a rovněž probíhá testování regulace na budově základní školy v Líbeznicích (http://www.earch.cz/cs/revue/libeznice-ma-novy-pavilon-zs-zus-od-projektil-architekti), která je zajímavá tím, že má kromě klasických akumulačních zásobníků za tepelným čerpadlem i stropní systém vytápění a chlazení typu BKT, který má velmi pomalou setrvačnost a umožňuje bez ovlivnění komfortu v budově dávkovat energii v úsecích nízké ceny energie. Předběžné výsledky zatím potvrzují naše předpoklady z provedených simulací, konečné vyhodnocení projektu ovšem ještě nebylo provedeno.

SN: Vaše společnost se mimo jiné zabývá prediktivní regulaci u otopných soustav v budovách. V současnosti již probíhají 4 pilotní projekty. Jaké jsou přínosy této nové služby pro majitele budov? Jaké doporučení máte pro úspěšné nasazení prediktivního řízení?

Prediktivní regulace, jak ji vnímáme a realizujeme my, představuje úplně jiný přístup k regulaci energetických systémů. Klasicky je veškerá logika zakódována v programu řídicího systému, zatímco náš přístup část logiky nahrazuje řešením optimalizační úlohy. Tím se do jisté míry zvýší spolehlivost systému a zrychlí tzv. commisioning (zprovoznění) systému.

Dále naše pojetí prediktivní regulace umožňuje velice přímočarým způsobem zajistit dodržení nasmlouvaných 1/4h maxim v teple bez omezení komfortu - toho je docíleno automatickým rozložením profilu spotřeby v čase. A v neposlední řadě to jsou energetické úspory. Na všech 4 zmíněných budovách se energetické úspory pohybovaly mezi 15-25% v porovnání s dobře naladěnou klasickou regulací.

Ve všech případech se jednalo o systémy s pomalou setrvačností a stropním systémem vytápění typu BKT. Pro úspěšné nasazení je důležitá zejména provázanost jednotlivých technologií a přidání několika dodatečných senzorů nad rámec běžně instalovaných čidel. Výhodou je, že často stačí minimální nebo dokonce žádné zásahy do současného systému měření a regulace – propojení systémů se provede na úrovni software. Naším cílem je návratnost v rozumném časovém okně – 3-4 let.

SN: V sousedním Německu mají majitelé velkých FVE povinnost dodávek vyrobenou energii za tržní ceny do sítě. Řada provozovatelů těchto FVE se prakticky změnila v nezávislé obchodníky s elektřinou (IPP), kteří dodávají elektřinu koncovým zákazníkům. Myslíte si, že díky budoucímu poklesu cen bateriových systémů a jejich rozšíření v ČR přijde brzy doba, kdy i majitelé FVE se změní v IPP a budou obchodovat silovou elektřinu na burze nebo jí dodávat konečným zákazníkům?
 
Využívání baterií v našem kontextu na úrovni spotřebitelů se začne dříve vyplácet pro snižování velkých špiček ve spotřebě (úspora za rezervovanou kapacitu) nebo pro lokální uchování vyrobené energie (úspora za distribuci),  případně pokud se změní tarifní struktura podle posledního návrhu, kde byla variabilní cena distribuce prakticky nulová.  Naopak v globálním kontextu se baterie dříve uplatní v oblastech s nevybudovanou síťovou infrastrukturou pro tzv. mini grids.

Pro ukládání energie ze sítě se baterie uplatní až na závěr, ale i pak bude pro majitele jednotlivých FVE parků přímý prodej koncovým zákazníkům přínosem. Spíše vznikne několik agregátorů FVE, které by šlo považovat za IPP a kteří budou dodávat větší skupině zákazníků nejen energii z FVE, a budou tak mít k dispozici větší flexibilitu, včetně demand side managementu.


Pokud máte zájem získat více informací o prediktivní regulaci od společnosti Feramat, pak Vás zveme na přednášku Ing. Ciglera, Ph.D., která se uskuteční  v rámci konference  Smart Energy Forum v Praze dne 25.10.2016.


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Feramat
Facebook
Přečteno: 1521x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: