ERÚ vydal novou vyhlášku, která stanoví podmínky pro připojování mikrozdrojů do sítě

Datum: 01. 02. 2016

Dlouho očekávaná vyhláška o připojování nových zdrojů vyšla ve sbírce.  Nová vyhláška Energetického regulačního úřadu (ERÚ) konečně přináší „světlo“ i v oblasti připojování malých fotovoltaických elektráren o výkonu do 10 kW bez potřeby licence (tzv. mikrozdroj).

CentroSolar


Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě nabývá účinnosti dne 1.2.2016.

Definice mikrozdroje

Podle vyhlášky se za tzv. mikrozdroj považuje zdroj elektrické energie a všechna související zařízení pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční soustavou nízkého napětí se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A na fázi včetně a celkovým maximálním instalovaným výkonem do 10 kW včetně.

Nově se definuje i instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny (FVE). Podle vyhlášky je instalovaným výkonem výrobny elektřiny součet jmenovitých výkonů všech generátorů; v případě výroben využívajících solární panely součet jmenovitých hodnot všech instalovaných solárních panelů.

FVE je možné připojit v odběrném místě zákazníka, nebo v předávacím místě jiné výrobny. O připojení výrobny elektřiny v odběrném místě žádá a smlouvu o připojení uzavírá zákazník.

Podmínky připojení pro mikrozdrojů

Mikrozdroj lze zjednodušeným způsobem připojit k distribuční soustavě při splnění těchto podmínek:

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,

c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1, přičemž rezervovaný výkon je roven nule.

e) Žadatel zajistí změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě podle české technické normy5 osobou s odbornou

f) způsobilostí6. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.

Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy (PDS), se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.

PDS posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve PDS žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

Současně PDS žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.

Celá text vyhláška je uveden na tomto odkazu


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: CentroSolar
Facebook
Přečteno: 3251x
Komentáře:
Richard Vacek (vacekr@yahoo.com)
Smysluplné využití

A kolik procent vyrobené energie jste schopen bez akumulace smysluplně využít? Nenakupujete náhodou drahou elektřinu ráno a večer od distributora? A nepálíte náhodou ušlechtilou elektřinu přes poledne ve spirále boileru?

tom.tomas
* Nenechme se energomafií a nezávyslím ERÚ okrádat a odepírat přístup k veřejné

Jo a jakým právem je co komu do toho jak energii budu vyrábět? Jestli s pomocí slunce, větru, kogenerace, šlapacím kole, tajným perpetuum mobile nebo kombinací. Když kolem sebe nebudu šířit nebezpečné odpady, emise a ohrožovat okolí, tak to může být všem úplně jedno jestli šlapu na kole nebo foukám do vrtule. Tak jako nikde neeviduji jestli pěstuji rajčata nebo zelí.
Prostě se podívám do OTE na cenu elektřiny a když bude výhodná tak něco prodám a když bude výhodný nákup tak koupím. To mělo být v NTS, to je liberalizace a trh, a ne ty deformace a kroucení s paragrafy zákonů dle potřeby jak se jim zrovna hodí.

Leodendula
* Nenechme se energomafií a nezávyslím ERÚ okrádat a odepírat přístup k veřejné

Ty cerve pozemskej, jak se odvazujes lovit v kralovskem rybnice. :-))

Samozrejme vas plne podporuji, ale v CEZku se muzete ohanet zakony a stejne vas zlikviduji. Ceske zakony neplati plosne, ale je treba je "verohodne" vylozit. Vy nejste veden jako rovnoceny vyrobce, ale jako povinny platce a hotovo.

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
DISKUTOVANÉ
Aktuální
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce portálu   |  English   |  Facebook
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER:
Sky