CAFT: Již nyní můžete provozovat fotovoltaickou elektrárnu bez licence

Datum: 19. 12. 2014

Kolem legálního provozování fotovoltaických elektráren (FVE) v současnosti panují značné nejasnosti a předsudky. Obrátili jsme se proto na experty z Cechu aplikovaných fotovoltaických technologií (CAFT), aby celou situaci objasnili.

Solon

Falešné názory

V řadách české veřejnosti často převládá (mylný) názor, že provozování malé FVE bez dotací za účelem výroby elektrické energie, představuje vždy licencovanou činnost. To znamená, že takový provozovatel musí mít licenci na výrobu elektrické energie od Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a navíc se automaticky stává podnikatelem.

Provoz elektrárny je pak spojen s povinností vést účetnictví, platit daně a sociální a zdravotní pojištění. Mnozí si také myslí, že budou nuceni posílat například hlášení na ERÚ nebo na Operátora trhu s elektřinou (OTE).

Zdůrazňujeme, že výše uvedené dva odstavce se týkají zejména FVE uvedených do provozu do konce roku 2013, které pobírají podporu ve formě výkupních cen, či zelených bonusů. Nicméně pro nové elektrárny, provozované bez provozní podpory, platí i jiné možnosti.

Současné možnosti instalace a připojování FVE

Pro nové instalace FVE není od roku 2014 poskytována žádná podpora, ať již investiční, nebo provozní. V podstatě to znamená, že při instalaci FVE jde vždy o instalaci BEZ PODPORY.

Pokud výrobna elektřiny není provozována za účelem podnikání, nevyžaduje zákon od jejího provozovatele licenci. Za podnikání při výrobě elektřiny lze v elektroenergetice označit každou činnost, při níž dochází k dodávce elektřiny do soustavy, tím spíše pokud je za vyrobenou elektřinu inkasován zelený bonus,  výkupní ceny nebo tržní cena.

a)  Výstavba FVE s licencí ERÚ pro výrobu elektřiny:

Toto je „klasický model“ stavby elektrárny s podstatnou částí administrativy popsanou výše.
- platí u všech výroben připojených k DS (dochází-li k přetokům/dodávce)
- současně se týká všech výroben, kde výrobce prodává elektřinu (za tržní cenu), i když by nebyla připojena na distribuční sítě (přímým vedením by byla spojena s odběratelem) – tedy např. při přeprodeji elektřiny nájemcům ve stejné budově.
-  pro FVE o výkonu do 100 kW není nutná autorizace MPO (u FVE nad 100 kW je nutné požádat o  autorizaci MPO, která však by neměla být udělena, neboť již byly překročeny limity v Národním akčním plánu OZE pro fotovoltaiku).

b)  Výstavba FVE bez licence ERÚ pro vlastní spotřebu

V tomto případě jde o situaci, kdy si majitel chce všechnu elektřinu spotřebovat sám, nebude ji ani dodávat do distribuční sítě a nebude ji ani nikomu dále prodávat.
- výrobny nepřipojené k distribuční, kde se elektřina spotřebovává v místě (ostrovní systémy)
- s instalovaným výkonem do 100 kW bez autorizace MPO
- podmínkou je zajištění spotřeby veškeré vyrobené elektřiny v místě výroby.

Možnosti instalace a provozování FVE  po schválení novely Energetického zákona

Jak asi víte, v poslanecké sněmovně je nyní projednávána novela energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie (NEZ). Názor většiny námi oslovených expertů je, že její platnost bude až od roku 2016.

Jedním z pozitiv NEZ je usnadnění připojování a provozování malých střešních FVE o výkonu do 10 kWp bez licence (tzv. mikrozdroj).

Ani po schválení NEZ nebude stanovena podpora FVE, takže instalace nezískají žádnou provozní podporu (pro instalace do roku 2013 byl touto provozní podporou zelený bonus, nebo výkupní cena). Investiční podpora se zvažuje až v rámci dotačního programu Zelená úsporám,

Podle NEZ budou platit pro nové elektrárny nová pravidla:

a) Výstavba FVE s licencí

- platí pro všechny výrobny nad 10 kW, připojené k DS
- týká se všech výroben, kde výrobce prodává elektřinu (za tržní cenu), i když by nebyla připojena na DS (přímým vedením by byla spojena s odběratelem)
- nově NEZ zavádí povinnost autorizace výrobny u MPO, pokud její instalovaný výkon přesáhne 1 MW (v současnosti je to pro výrobny nad 100 kW).

b) Výstavba výroben bez licence


- všechny výrobny do 10 kW - mikrozdroje (připojené k DS, ostrovní systémy, napojené na přímé vedení k odběrateli), pokud vyrobená a dodaná elektřina není prodávána
- všechny ostrovní systémy s výkonem do 1 MW bez autorizace MPO

Možnosti řešení dodávky/přetoků mikrozdrojů do DS

Podle současné verze NEZ lze v rámci provozování mikrozdrojů počítat s umožněním dodávek elektřiny do sítě (tzv. přetoky).  Uvažované řešení přetoků elektřiny počítá s využitím stávajícího znění Energetického zákona, které ukládá subjektu, který nese odpovědnost za odchylku, platit cenu odchylky.

U mikrozdrojů se bude vycházet z toho, že plánovaná dodávka je 0 kWh a jakákoliv skutečná dodávka bude tedy chápána jako odchylka, jejíž cenu bude výrobce povinen uhradit. Cena odchylky je stanovena pro jednotlivé obchodní hodiny u Operátora trhu s elektřinou (OTE)- viz:  https://www.ote-cr.cz/statistika/odchylky-elektrina,

Výrobce pak bude mít dvě možnosti jak se vypořádat s odchylkami:

- buď ponese odpovědnost za hrazení ceny odchylky sám
- nebo zahrne odpovědnost za odchylku z výroby do smlouvy se svým dodavatelem elektřiny a přenese ji na něj. V takové případě lze předpokládat takový obchodní model, že za dodanou elektřinu nebude obchodník výrobci platit a použije jí jako kompenzaci za povinnost platit odchylku.

Tento článek byl připraven ve spolupráci s CAFT a advokátní kanceláři AK Šikola&Partneři.


Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: Archiv
Facebook
Přečteno: 7020x

REKLAMA

E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.2 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: