Vlk (ERÚ): Za jakých podmínek lze měnit vadné panely na fotovoltaických elektrárnách, nebo provádět bateriové retrofity?

Datum: 24. 05. 2019
Jak správně postupovat při výměnách panelů a střídačů na dotovaných fotovoltaických elektrárnách (FVE¨)? Je nutné změny hlásit na ERÚ nebo na distributorům? Jak se vyhnout při opravách FVE hrozbě ztráty licence? Jak postupovat při rozšíření stávajících FVE o baterie?

Na výše uvedené dotazy naleznete odpověď v rozhovoru naší redakce s Ing. Vladimírem Vlkem, členem Rady Energetického regulačního úřadu.

ERÚSN: Do naší redakce často přicházejí dotazy ohledně výměny porouchaných/poškozených panelů na FVE z roku 2010. Můžeme panely vyměnit při zachování celkového instalovaného výkonu? Jedná se o 1 MWp FVE postavenou původně s 200Wp panely, můžou se zčásti vyměnit za 300Wp panely při zachování celkového instalovaného výkonu ve výši 1MWp?

Výkladové stanovisko hovoří jednoznačně. Musí se zachovat celkový instalovaný výkon. Pokud panely měníme, musíme veškerou změnu zaznamenat v projektové dokumentaci a provést znova elektrorevize napojení nových panelů. Ale jinak je to samozřejmě ze strany ERÚ uznatelné a není důvod pro odnětí licence. 

SN: V případě FVE s centrálními střídači je problém ještě horší. Napěťová hladina byla například 330Vac. Lze vyměnit i transformátor a nasadit nové střídače s výstupem například 400Vac?

V tomto případě musí být napěťová hladina měniče zachována. Raději bych se přidržel termínu měniče, považuji je v daném kontextu za přesnější než slovo střídač, byť běžně užívané i odbornou veřejností. 

Pokud se měnič rozbije, měl by být vyměněn za stejný typ. Máme ověřeno, že právě tohle by neměl být problém. Stejné typy se vyrábějí stále. Pokud rozumím dobře otázce, tak ano, v případě nasazení měniče s jiným výstupem musí být změna v projektu. Pokud to jen bude možné, budeme požadovat zachování parametrů.

SN: Dle Výkladového stanoviska ERÚ při výměně komponentů musí být doložen prokazatelný důvod (vada komponentů). Může dojít k dalším technickým úpravám výrobny a výměně dalších komponent, pokud je to přímo vyvoláno výměnou vadné komponenty (přeskládání panelů ve stringu, výměna dalších i dosud funkčních panelů, pokud je to nutné ke správné funkci stringu apod)?

Ano. Vždy musí být udělaný protokol. Pokud dojde například k živelné pohromě, je protokol nezbytný, stejně tak v případě vandalismu. Zkrátka vždy musí být řádně zdůvodněno, proč se panely mění, a doloženo, že došlo k vadě či destrukci panelů. Vyměnit funkční panely nejde.

Dodržování tohoto postupu bude naším úřadem kontrolováno. Je třeba mít v pořádku veškerou dokumentaci, zdůvodnění, čestné prohlášení provozovatele, doložená fotodokumentace poškozeného panelu, případně i protokol o servisu. Panel je prostě také „jen“ výrobek, a jako každý jiný výrobek podléhá servisní činnosti má svoji historii oprav, závad i funkčnosti.

SN: Je možné měnit vadný měnič i za nové typy měničů, kdy je část funkcí přenesena ze střídače blíže k panelům? Např. Solaredge (střídač + optimizéry). Obvykle za účelem zvýšení bezpečnosti (integrované bezpečnostní funkce bezpečného napětí pro hasiče a údržbu a ochrany proti elektrickým obloukům) a také za účelem optimalizace a sledování kvality panelů (monitoring na úrovni panelů). Nominální výkon střídače AC zůstává nezměněn?

Jak jsem už naznačoval, platí obecně, že veškeré změny musejí být řádně vyznačené v projektové dokumentaci. Vždy je třeba doložit, proč a z jakých důvodů se výrobek mění za jiný. Pokud ohrožuje bezpečnost či zdraví, tak by k tomu měl dát revizní technik zprávu, například v rámci pravidelných revizí těchto komponent, které musí provozovatel zajistit. 

Je žádoucí dodržovat termíny pravidelných provozních revizí těchto komponent. Vždy potřebujete mít dokladovaný důvod, kvůli němuž by mělo dojít k výměně měniče. A zase je potřeba dodržet, aby výstupní parametry byly stejné jako v případě původního měniče. Pak je to ze strany úřadu uznatelné.
SN: Jaký je oficiální postup při výměně střídače za jiný - stejných parametrů, výkonu, ale jiné značky (důvod – např. konec záruk, nefunkčnost, atd.) ?

Úřad nebude určovat postup ve vztahu ke konkrétním značkám. Měníte-li střídač za jiný, musí se vám k tomu vyjádřit projektant, revizní technik, potřebujete sepsat protokol, změnit projektovou dokumentaci. V České republice se na to někdy nedbá. Nicméně každá výměna by měla být zaznamenávána i do projektové dokumentace skutečného provedení.

SN: Po 10 letech provozu naše FVE jsou 2 panely o výkonu 440 Wp poškozené, ale nemůžeme je reklamovat (výrobce Solon zbankrotoval). Je možné tyto panely na pultové střeše vyměnit za 1 panel bifaciální (oboustranné technologie FV článků o výkonu 420 Wp při zachování stejné technologie střídačů?

Samozřejmě, měly by tam být stejné typy. Bifaciální panely jsou už jiná technologie. Z hlediska zachování stávající výše podpory uznávána být nemůže. Byť technologicky, chápu, jde o pokrok, jde už o něco podstatně odlišného, než máte vyznačené v projektové dokumentaci. Jestliže původní výrobce ukončil výrobu, tak můžete instalovat podobné panely, ovšem stejné technologie.

SN: Rádi bychom naši malou střešní FVE z roku 2010 (7 kWp) doplnili o domácí baterii pro uchování solární energie pro pozdější spotřebu v noci. Je možné provést dodatečnou instalaci (bez změny stávající technologie FV panelů, grid-on střídačů, tak že se FVE rozšíří o baterii (7 kW/10 kWh) a o hybridní střídač pro napájení baterie elektřinou?

K instalaci baterií podobnou formou, navíc u zdroje, licenci nepotřebujete. Úřad to nebude ani posuzovat, protože se baterie bude využívat ve vnitřním okruhu, zjednodušeně řečeno, nebudete tedy z ní dodávat do sítě.

Zdroj: SolarniNovinky.czFoto: ERÚ
Facebook
Přečteno: 1665x
E-mailový zpravodaj

Aktuální zprávy z oblasti fotovoltaiky a akumulace energie
jsem člověk
jsem robot
NEJČTENĚJŠÍ
Dnes
x

Využíváním těchto služeb souhlasíte s používáním a ukládáním cookies. Více o cookies najdete v části Pravidla cookies.

Podmínky užívání   |  Redakce   |  English   |  Facebook   |  Ochrana údajů
© Copyright Solární Novinky.cz. Všechna práva vyhrazena.
Top50 Solar
Portál Solární novinky.cz je nejčtenější odborné online medium, které se věnuje následujícím tématům: Fotovoltaické panely, měniče, mikro střídačea FVE
Generováno 0.3 s
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) RS_PROHLIZEC:DALSI HTTP_REFERER: