PERC vs. TOPCon: Jak dopadly letošní testy fotovoltaických panelů?

Rozhodujícím kritériem při volbě panelů by neměla být pouze cena, ale chování panelů v reálném provozu. Za tímto účelem nezávislá testovací instituce Clean Energy Associates  (CEA) provedla  testování fotovoltaických panelů v laboratorních podmínkách, ale i v reálném provozu. Jak dopadly testy? Vyplatí se investovat do tradičních panelů typu PERC nebo raději do panelů nové generace TOPCon?

Na tyto otázky poskytne odpověď přední odborník, ředitel CEA pro kvalitu, během své přednášky na odborné fotovoltaické konferenci Smart Energy Forum v Praze v říjnu.

TOPCon panely se dostávají na pozici lídra

Zatímco do konce roku 2022 dominovala na trhu technologie fotovoltaických panelů s články typu e PERC, v roce 2023 došlo ke změně. V současnosti stále více investorů preferuje panely s články nové generace typu-N TOPCon. Jejích podíl na trhu stále roste a letos již dosahuje více než 15 %.

Přední světoví výrobci panelů na tento trend reagují a další nové výrobní linky proto plánují na výrobu nové generace panelů typu-N na bázi TOPCon technologie.

Struktura solárního článku TOPCon se skládá z tenké oxidové vrstvy vložené mezi vrstvu průhledného vodivého oxidu a vrstvu krystalického křemíku. Zvýšená účinnost umožňuje solárnímu panelu zachytit větší množství energie při stejné velikosti panelu.  Maximální účinnost článků TOPCon je přibližně 29 %, zatímco články PERC dosahují přibližně 24 %.  

Unikátní testovací program

V roce 2017 zahájil časopis PV magazín první a komplexní testování fotovoltaických panelů. Při testování se zaměřili na testování kvality a výkonnosti v externích a interních podmínkách. Cílem testu je objektivně a nezávisle porovnat jednotlivé panely, které jsou vybírány náhodně podle sériových čísel.

Ze seznamu minimálně 2000 ks, které nominuje výrobce, se vybere 5 panelů, které následně projdou náročným testováním.

Testování se provádí v moderní laboratoři v Xi’anu v Číně a podílí se na něm společnosti Clean Energy Associates (CEA), Gsolar a AP Systems. CEA patří k mezinárodní renomované auditorské firmě, která auditovala více než 125 výrobců z oblasti fotovoltaiky.  

Jak probíhá testování?

Dodavatel zašle sériová čísla minimálně 2000 ks panelů ze stejné produktové řady.  Následně experti ze CEA náhodně vyberou  5 panelů, které se odesílají k testování.

Samotné testování panelů se provádí při nízkém ozáření. Jeho součástí je PID test, venkovní test a LID test. Výsledné skóre je zaznamenáno a následně porovnáno 

Jaké parametry byly hodnoceny v rámci měření?

Odborníci sledovali údaje z meteostanice, relativní výtěžnost jednotlivých technologií, a celkový energetický výnos testovaných panelů. 

Při interpretaci dat z meteostanice se hodnotila intenzita ozáření a okolní teplota. Při teplotách na 22 °C dosahovala intenzita denního ozáření výkonu nad 6 kWh/m2.

Naopak nejnižších hodnot dosahovala měření při 2 °C, kdy se výkon držel pod 1 kWh/m2, což je zachyceno na níže uvedeném obrázku.

Zdroj: Clean Energy Associates

 

Dalším z hodnocených parametrů byla relativní výtěžnost (tj. množství vyrobené energie na 1 kWp instalovaného výkonu) jednotlivých technologií, kdy nejvyšších hodnot dosahovaly bifaciální monokrystalické N-TOPCon panely.

Nejhorších výsledků dosahovaly monokrystalické PERC panely, které měly výtěžnost přesně na 100 %, zatímco nejvyšší výtěžnost se pohybovala na hodnotě 113,04 % u bifaciálních monokrystalických N-TOPCon panelů, což popisuje níže uvedený graf.


Zdroj: Clean Energy Associates

Co přinesly výsledky testování?

Nejlepších výsledků v celkovém energetickém výnosu dosahovaly panely LONGi LR4-HBD-445M, Jolywood JW-D72N-400 a LONGi LR6-72HBD386. Společnost LONGi Solar tak výsledkem tohoto testu potvrzuje svou dominantní pozici na trhu s roční dodávkou přes 30 gigawattů.

Na jaře 2023 Jolywood také oznámil rekord v účinnosti TOPCon článků, který dosáhl hodnoty 26,7 %. Podle největšího světového výrobce panelů JinkoSolar je potenciál účinnosti technologie TOPCon článku až 29%.

Na fotovoltaickém trhu se stále více prosazují panely, které obsahují účinnější fotovoltaické články s využitím technologie TOPCon. Podle analýzy poradenské společnosti TrendForce vyplývá, že dominantní postavení PERC článků brzy nahradí nová technologie TOPCon.

O trendech a testování panelů můžete diskutovat s Georgem Touloupasem, který působí jako Senior Director ve společnosti CEA, na odborné fotovoltaické konferenci Smart Energy Forum v Praze v říjnu.