26,70%: Jolywood dosáhl nový světový rekord v účinnosti TOPCon solárních článků

Jolywood, přední světový výrobce solárních článků a panelů, nedávno oznámil průlom v účinnosti solárních článků TOPCon. Nová proprietární technologie článků TOPCon vyrobených z křemíkových destiček M10 (182 mm) dosáhla rekordní účinnosti přeměny slunečního záření na elektřinu ve výši 26,70%.

Zdroj: Jolywood

Nezávisle ověřeno

Nový světový rekord v účinnosti TOPcon solárních článků ve výši 26,70% potvrdil v testech nezávislý čínský testovací institut National Institute of Metrology (NIM).

Společnosti Jolywood se nového rekordu v účinnosti solárních článků podařilo dosáhnout díky využití patentované technologie POPAID (Plasma Oxidation and Plasma Assisted In-Situ Doping). Tato technologie byla aplikována  u článku TOPCon k překonání nedostatků standardních technologií spojených s propojením vrstvy amorfního křemíku do struktury křemíkovéhoTOPCon solárního článku.

V minulém roce oddělení výzkumu a vývoje společnosti Jolywood vyvinulo několik špičkových technologií, které zdokonalily sériovou výrobu solárních článků typu TOPCon.  Mezi nové technologie patří odstraňování nečistot z tělesa destičky, vkládání polykřemíkové vrstvy ve vybraných oblastech, nová oprava poškození kovů a tisk ultrajemných mřížkových linií, které byly integrovány do procesu hromadné výroby článku TOPCon.

Kombinací výše uvedených metod a technologického pokroku  bylo dosaženo nového rekordu maximální účinnosti konverze solárních článků ve výši 26,70 %, což má zásadní význam pro další zvýšení účinnosti článku TOPCon v masové výrobě ve společnosti Jolywood.

Průlom v inovacích

Podle sdělení společnosti Jolywood se jedná se o důležitý milník na poli inovací, který umožní další rozšíření masové výroby nové technologie TOPCon solárních článků.

Nová technologie TOPCon solárních článků má v mnohá aspektech nesmírné výhody oproti článkům typu PERC, jako je například nižší rychlost degradace a delší záruční doba. K jejím přednostem patří lepší zachycení světla pro zlepšení výkonu a spolehlivosti panelů nebo vyšší odolnost proti extrémním podmínkám prostředí.

Jolywood je v současnosti největší světový výrobce bifaciálních  panelů a článků typu-N, který disponuje výrobní kapacitou ve výši 6,6 GW. Podle ratingu agentury Bloomberg je Jolywood klasifikován jako Tier-1 výrobce fotovoltaických panelů. Zároveň je společnost největším světovým výrobcem fotovoltaických backsheetů (tj. zadní krycí vrstva panelů), kde má tržní podíl přes 30%.

Distributorem panelů Jolywood na trhu v České a Slovenské republice je společnost SOLSOL s.r.o.