Fotovoltaika v Polsku vyrobila více než 50% energie

Boom fotovoltaiky v Polsku se podepisuje na stále větším podílu solární energie na energetickém mixu. Nejlépe to dokazuje fakt, že polské fotovoltaické elektrárny dosáhly v neděli 9. července 2023 nového rekordu ve výrobě, když v poledne překročily téměř 50% podíl na spořebě elektřiny v Polsku.

Zdroj: SolarEdge

Rekordní výroba energie ze Slunce

Již v neděli 9. července v 10 hodin vyráběly fotovoltaické elektrárny v Polsku více než 50 % energie v elektrizační soustavě. Tento stav přetrval až do 14:00.

Maximální množství energie z fotovoltaiky bylo vyrobeno ve 12:00 a činilo 9098 MWh. Nejvyšší výroba solární energie ve 13:00 dokonce pokryla 52,46 % národní spotřeby elektřiny v Polsku.

V neděli 9. července mezi 12. a 13. hodinou odpoledne byly v Polsku podle údajů operátora polské přenosové sítě PSE v provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu přes 9 GW. Ve stejnou dobu byly v provozu černouhelné elektrárny s výkonem cca 1,5 GW. Vyráběly také hnědouhelné elektrárny o výkonu 1,9 GW. Za zmínku stojí velmi malá výroba z větrných elektráren v Polsku v tomto období, které pracovaly s výkonem necelých 500 MW.

Soláry se neomezovaly

Na rozdíl od podobné situace z počátku prázdnin, kdy došlo k omezování produkce fotovoltaiky v Polsku, se tentokrát operátor přenosové sítě PSE rozhodl neomezovat kapacitu fotovoltaických elektráren.

Místo toho doporučil PSE snížení výroby v některých konvenčních elektrárnách a také se dohodl na nouzovém vývozu nadbytku elektřiny do zahraničí.

Je však třeba poznamenat, že výroba energie o víkendech v Polsku je obecně nižší než v pracovních dnech. To rozhodně přispívá k tak dobrému výsledku fotovoltaiky, která využila výborných povětrnostních podmínek.

Pokud by se však stalo, že by se k výrobě elektřiny z fotovoltaiky přidala i větrná energie, pak by byl zásah PSE zřejmě nutný. Vzhledem ke stále rostoucímu výkonu solárních a větrných elektráren v Polsku bude nutné brzy přijmout rozsáhlá opatření směřující k důkladné modernizaci elektrické sítě, rozvoji technologií skladování a dalším krokům na straně větší flexibility energetické sítě v Polsku.