Distributoři v Polsku znovu odpojovali solární elektrárny ze sítě

Polský provozovatel přenosové energetické sítě Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) během minulého víkendu, kdy bylo v Polsku velmi slunné počasí, nařídil omezit výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren. Důvodem tohoto kroku byla obrovská nadvýroba elektřiny u našich sousedů, kterou PSE nedokázal uregulovat v síti.

Zdroj: Solargis

Slunný víkend přinesl omezení solárů

Majitelé fotovoltaických elektráren (FVE) v Polsku, kterých se snížení výroby elektřiny týkalo, mohou očekávat kompenzace ze strany regulátora. Omezení výroby FVE proběhlo v neděli 2. července mezi 11. a 17. hodinou, kdy provozovatelé distribučních sítí na příkaz operátora přenosové sítě  PSE, provedli dočasné odpojení výroby FVE.

Snížení se týkalo pouze FVE připojených ke střednímu napětí, zatímco se netýkalo majitelů malých rodinných FVE připojených k síti nízkého napětí v Polsku.

Společnost PSE ve svém sdělení informovala, že důvodem nařízení snížení výroby z FVE byl přebytek elektřiny v národní energetické soustavě v Polsku v neděli odpoledne. Před vydáním příkazu ke snížení výroby energie z FVE byla zavedena jiná opatření k vyrovnání nabídky a poptávky po energii v energetické soustavě.

PSE mimo jiné nařídil snížit na nezbytné minimum výkon, při kterém pracovaly uhelné a plynové elektrárny, a také zohlednit nouzový vývoz elektřiny z Polska.

Již třetí omezení letos

Víkendové omezení výroby FVE nebylo první mimořádnou situaci, kterou vyvolal boom FVE v Polsku v posledních 3 letech. Letos to již bylo třetí snížení výroby FVE, které společnost PSE v posledních měsících nařídila.

K prvním dvěma omezením výroby FVE došlo v dubnu letošního roku v době nižší víkendové poptávky po elektřině, která nastala v době slunečného počasí, které je příznivé pro provoz FVE. V dubnu proto byly dočasně odstaveny z provozu FVE o výkonu 2 200 MWp.

Celkový výkon polských FVE dosáhla na konci roku 2022 cca 13,8 GW. A letos se očekává, že u našich severních sousedů nově postaví dalších 5 GW ve fotovoltaice.

Finanční kompenzace

Majitelé FVE v Polsku, kteří vyrobí méně energie v důsledku snížení výroby nařízeného provozovateli distribučních sítí, mohou počítat s kompenzačními platbami. Jejich výše by měla odrážet výši ztrát vzniklých v důsledku nevyrobené a neprodané energie.

Možnost získat kompenzace za nevýrobu při provozování FVE vyplývá z obsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou (čl. 13 odst. 7).