Jaká je návratnost do fotovoltaiky bez dotací?

Zdroj: SolidSun ESCO

„Regionalita v oblasti obnovitelných zdrojů je pro mnohé velká téma. Jedním takovým pěkným příkladem inovace a udržitelnosti je realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) pro zemědělské družstvo z Moravsko-slezského kraje. Je to rodinná farma soustřeďující se na živočišnou a mléčnou výrobu,“ říká Jiří Chrubasík, Head of Business Development ve společnosti Solidsun ESCO.

Jaké parametry měla dokončená FVE? Jaká byla návratnost investice?

Parametry nové elektrárny bez dotací

▶️ instalovaný výkon 49,5 kWp
▶️ plocha FV modulů 243,0 m²
▶️ počet FV modulů 110 s orientací na jižní stranu
▶️ počet měničů 1
▶️ stavba byla realizována bez dotačního titulu na přelomu roku 2023 / 2024

Hlavní důraz kladl klient na možnost snadného čištění solárních panelů, protože v důsledku zemědělských činností je zvýšena prašnost v okolí areálu družstva.  

Smysluplná návratnost

„Návrh rozložení počítal s touto změnou v podobě rozšířených uliček, cca 40 cm mezi panely. Klient se zároveň rozhodl realizovat FVE bez dotačního titulu. Návratnost investice dávala dobrý smysl i bez dotace a realizace se tím pádem nezdržovala,“ dodává Jiří Chrubasík, Head of Business Development ve společnosti Solidsun ESCO.

Při orientační roční výrobě 48,64 MWh a spotřebě elektrické energie v objektu ve výši 36,48 MWh ročně dojde k návratnosti mezi sedmým až osmým. rokem.

„Zemědělci jsou po staletí zvyklí přemýšlet v dlouhodobém horizontu a tato menší fotovoltaická elektrárna je zde pouze začátkem. V době nestabilních cen elektřiny tím získávají pro své podnikání především potřebnou stabilitu,“ uzavírá Jiří Chrubasík, Head of Business Development ve společnosti Solidsun ESCO.