BayWa začala stavbu největší agrivoltaické elektrárny v Evropě

Společnost BayWa r.e. zahajila na počátku června výstavbu velké agrifotovoltaické farmy, která kombinuje výrobu solární energie a pěstování ovoce. Tento projekt o výkonu 8,7 MWp realizuje BayWa prostřednictvím své dceřiné společnosti GroenLeven v Holandsku.

Největší instalace svého druhu v Evropě

Po dokončení se tento projekt, který kombinuje fotovoltaiku s ovocnářstvím, stane největší agrivoltaickou instalací v Evropě. Celý projekt se realizuje díky angažovanosti nizozemského zemědělce.

Pozemek pro výstavbu solárních panelů, pod kterými se budou pěstovat maliny,  poskytl majitel farmy Maarten van Hoof. Pro totu investici se místní farmář rozhodl na základě obdobného pilotního projektu, který zde vznikl již v roce 2020.

Nově bude na malinové farmě instalováno 24 206 fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 8,7 MWp. Jejich instalace proběhne na speciální konstrukci, takže panely nebudou zasahovat do růstu ovoce.

Dokončení agrifotovoltaické farmy je plánováno v prvním čtvrtletí roku 2024. Očekává se, že fotovoltaická instalace bude poté vyrábět elektřinu pro potřeby více než 2800 místních rodin.

Zdroj: GroenLeven

Smysluplná kombinace

Souběžné využití zemědělské půdy k pěstování plodin a výrobě obnovitelné energie představuje v podobě agrivoltaických instalací (Agri-PV) výtečnou příležitost pro udržitelnost a skvělý příklad multifunkčního využití zemědělské půdy. Právě omezené množství volných pozemků, extrémní výkyvy počasí, rostoucí poptávka po solární energii představují velké výzvu, které lze efektivně řešit pomocí využívání Agri-PV v Evropě.

„V reakci na energetickou, potravinovou a klimatickou krizi musíme umožnit multifunkční využití půdy a rozvíjet synergie. Rozšiřování solární energie by mělo probíhat v souladu se zemědělstvím a přírodou. Na tomto stěžejním projektu je k vidění mnoho působivých prvků. Fotovoltaické panely chrání plodiny a zajišťují odolnější prostředí pro jejich pěstování a zároveň snižují množství jednorázových plastových krytů. Důkladně jsme experimentovali s mírou průhlednosti fotovoltaických panelů, která je nutná k tomu, aby světlo procházelo k plodinám. Nyní můžeme tyto podmínky zajistit a vyrábět elektřinu na této farmě, která má budoucnost,“ říká Stephan Schindele, vedoucí produktového managementu Agri-PV ve společnosti BayWa r.e..

„Vznik největší Agri-PV instalace o výkonu 8,7 MWp navazuje na obdobný pilotní projekt ve stejné lokalitě a další úspěchy na trzích jako je Německo, Rakousko a Nizozemsko. Technologie je osvědčená, ale je třeba, aby ji začala doplňovat politika a nezbytná dotační podpora v Evropě,“ řekl Benedikt Ortmann, globální ředitel solárních projektů společnosti BayWa r.e..

Společnost BayWa r.e. dosud realizovala 14 projektů v oblasti Agri-PV v Evropě. Kromě výstavby solárních stříšek, pod kterým se pěstuje ovoce nebo zelenina, společnost již také zahájila ve Španělsku výstavbu vertikálně umístěných konstrukcí,  kde jsou řady fotovoltaických bifaciálních panelů instalovány souběžně s rostoucími plodinami. BayWa r.e  také aktivně podporuje rozšiřování chovu ovcí ve svých solárních parcích s cílem využít synergie mezi fotovoltaikou, zemědělstvím a také ochranou přírody.