V reakci na válku chystá Brusel ztrojnásobení kapacity výroby elektřiny z větru a ze slunce do roku 2030

Evropská komise (EK) posuzuje, zda by členské země Evropské unie mohly do roku 2030 dosáhnout vyššího cíle podílu obnovitelné energie (OZE) na celkové produkci energie v regionu. Nový cíl by měl být 45 procent místo dosavadních 40 procent. EK se tak snaží urychlit odklon od ruských fosilních paliv v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Komise má v květnu zveřejnit plán na odchod od ruských paliv do roku 2027.

Zdroj: Conergy

Nový cíl

V roce 2020 se OZE jako je vítr, slunce a biomasa, podílely na hrubé konečné spotřebě energie v EU 22 procenty. Tento podíl se ale v jednotlivých zemích značně liší, od více než 50 procent ve Švédsku po méně než deset procent v Lucembursku.

Podíl 40 procent energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030 navrhla EK už loni. Nový cíl bude záviset na rozhodnutí jednotlivých zemí EU a Evropského parlamentu. Ty o něm nyní jednají v rámci Green Dealu, rozsáhlého souboru zákonů o změně klimatu, jehož cílem je urychlit snižování emisí v EU.

Ztrojnásobení kapacit

Brusel odhaduje, že ztrojnásobení kapacity výroby elektřiny z větru a ze slunce do roku 2030, což by znamenalo přidání 480 gigawattů elektřiny z větru a 420 GW elektřiny ze slunce, by mohlo snížit poptávku po plynu o 170 miliard metrů krychlových ročně.

Komise má v květnu zveřejnit plán na odchod od ruských paliv do roku 2027. Podobný záměr již před Velikonocemi odsouhlasilo Německo, které hodlá navýšit kapacitu solárních elektráren ze současných 62 GW až na 215 GW do roku 2030.

Zástupkyně generálního ředitele oddělení energetiky EK Mechthild Wörsdörferová uvedla, že součástí plánu bude návrh, který usnadní získávat povolení k projektům obnovitelných zdrojů energie.