Schneider Electric a GreenYellow nabízí „microgridy“ pro  komerční a průmyslové aplikace v Evropě

Společnost Schneider Electric, hlavní hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií, ve spolupráci se společností GreenYellow, odborníkem na decentralizovanou výrobu solární energie a řešení energetické účinnosti, představuje nové řešení Microgrid Energy-as-a-Service (EaaS).

Zdroj: ABB

Microgrid Energy-as-a-Service

Toto řešení umožňuje firmám a průmyslovým podnikům zvýšit jejich energetickou odolnost a udržitelnost a zároveň nevyžaduje žádné počáteční kapitálové investice. Představuje tak ideální způsob, jak čelit rostoucím cenám elektrické energie, se kterými se za poslední dva roky celá Evropa potýká.

Řešení Microgrid Energy-as-a-Service je určeno pro malé a střední podniky v komerčním a průmyslovém sektoru, jako jsou malo a velko obchodní prodejny, logistická centra, komerční budovy, ale i výrobní závody, pivovary, mlékárny apod. Microgrid EaaS umožní podnikům v celé Evropě převzít kontrolu nad jejich náklady na energii, zvýšit jejich energetickou bezpečnost a urychlit pokrok v oblasti udržitelnosti. Toto řešení, dodávané jako služba, zároveň umožní podnikům ušetřit na počátečních investicích, které jsou obvykle nezbytné.

Drahá elektřina: téma, které řeší průmyslový sektor všech evropských ekonomik

Nabídka přichází v době proměnlivých a těžko predikovatelných nákladů na energii v celé Evropě, kdy cena elektřiny za 1 megawatthodinu dosahuje dvojnásobku oproti stavu před počátkem energetické krize v létě 2021.

,,Komerční a průmyslové podniky jsou motorem evropské ekonomiky, a přesto bojují o přežití, protože si nemohou dovolit energii za aktuální ceny,“ uvedl Philippe Delorme, výkonný viceprezident společnosti Schneider Electric pro Evropu. ,,Naše nová nabídka řešení Microgrid umožní podnikům dostat své náklady na energie zpět pod kontrolu a efektivně je řídit. Podniky budou mít k dispozici spolehlivé dodávky cenově dostupné, čisté energie, aby mohly zajistit provoz a zároveň plnily své dekarbonizační cíle,“ dodává Philippe Delorme.

Na rostoucí ceny elektrické energie firmy reagují a budou reagovat: nedávná zpráva společnosti PwC odhalila, že 40 % generálních ředitelů společností po celém světě označilo přechod na nové zdroje energie za faktor, který bude mít v příštích deseti letech největší vliv na ziskovost průmyslu.

Zacíleno na úspory a udržitelnost

Microgrid nahrazuje drahou elektřinu z fosilních zdrojů za čistou, vlastními silami vyrobenou a ekologicky šetrnou energii, získávanou ze solární fotovoltaiky. Bateriové úložiště dále zvyšuje flexibilitu využití fotovoltaiky, což snižuje náklady i emise CO2.

Úspor lze dosáhnout také využitím pokročilého řízení a inteligentních algoritmů, které optimalizují provoz lokálních elektráren a určují, zda a kdy má být energie využita nebo uložena. Kromě toho Microgrid pomáhá zajistit nepřerušované napájení zařízení v případě, že dojde k výpadku sítě nebo se vyskytnou extrémní povětrnostní jevy, čímž zvyšuje energetickou odolnost.

Partnerství Schneider Electric a GreenYellow poskytuje kompletní podporu firmám, které se snaží integrovat distribuované zdroje výroby elektrické energie a/nebo celkové řešení Microgrid do svého provozu. Obě společnosti analyzují a vyhodnotí firemní data, včetně profilů zátěží, struktury odběru a dodávek energie a struktury cen a tarifů, aby bylo možné navrhnout optimalizované řešení.

Následně zajistí komplexní dodávku řešení Microgrid ve formě energie jako služby, Energy-as-a-Service, zahrnující zejména fotovoltaické panely, volitelně s bateriovým systémem pro ukládání energie, rozvody elektrické energie, řízení celého systému i jeho průběžný servis. GreenYellow bude Microgrid financovat a provozovat, zatímco Schneider Electric jej bude optimalizovat na základě provozních dat.

,,Výroba elektřiny z fotovoltaiky výrazně roste a je na dobré cestě překonat cíl a dosáhnout do roku 2030 instalovaného výkonu 430 GW. Vzhledem k tomu, že čtvrtina této energie pochází ze střech, parkovišť a dalších objektů patřících komerčním a průmyslovým podnikům, představuje řešení Microgrid skvělý způsob, jak optimalizovat využití energie. A bez potřeby počátečních investic je to pro většinu podniků výhodné,“ řekl generální ředitel společnosti GreenYellow, Otmane Hajji.

Řešení Microgrid Energy-as-a-Service bude okamžitě dostupné u nás v Čechách, v Polsku, ve Francii, Španělsku a Portugalsku, dostupnost v dalších zemích, jako je Německo spolu s částmi Beneluxu a severských zemí, bude brzy následovat.

Tato spolupráce je rozšířením stávajícího partnerství mezi společnostmi Schneider Electric a GreenYellow v oblasti uzavírání smluv o energetické náročnosti.