Rakousko navýší dotace a zažije solární revoluci

Rakousko hodlá do roku 2030 pokrýt veškerou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tento cíl stanovuje novela zákona o výstavbě obnovitelných zdrojů energie (EAG – Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) z roku 2021, který předpokládá i rozsáhlé investice do celého energetického sektoru.  Boom fotovoltaiky letos navíc letos podpoří navýšení dotací pro nové instalace ve výši 240 milionů eur.

Zdroj: PV Austria

Nová legislativa

Podle EAG se má roční výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030 zvýšit v Rakousku o zhruba 50 %, konkrétně o 27 terawatthodin (TWh). Nárůst zajistí 11 TWh elektřiny z fotovoltaických elektráren, 10 TWh energie z větru, 5 TWh z vodních elektráren a 1 TWh ze zařízení na využití biomasy.

Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude Rakousko každý rok investovat jednu miliardu EUR. Rakouská vláda tak plní svůj plán zajistit legislativní změny nezbytné pro přechod na 100% vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Zákon o obnovitelných zdrojích je ve skutečnosti komplexní novelou deseti různých energetických norem. Navazuje na předchozí novelu zákona, která již před dvěma desetiletími nastavila stabilní prostředí pro investice v tomto průmyslovém sektoru.

Nový zákon přináší zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavuje podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou.

Navýšení dotací pro fotovoltaiku

Boom solární energetiky v Rakousku může konečně začít. Vláda totiž na počátku dubna rozhodla navýšit podporu pro nové fotovoltaické elektrárny (FVE) na 240 milionů eur, což je čtyřnásobek oproti původnímu plánu

Rakouská ministryně energetiky Leonore Gewesslerová oznámila, že její resort schválil konečně nové dotace pro solární energetiku, která byla několik měsíců odkládána. Dotace má začít platit od 21. dubna letošního roku.

Navýšení dotací pro fotovoltaiku uvítal Rakouská solární asociace (PV Austria). „Jsem rádi, že vláda podpořila naše návrhy na  navýšení rozpočtu na dotace na 240 milionů eur, což umožní realizaci většího počtu nových FVE. Oceňujeme zvýšení dotačních sazeb a možnost kombinace se spolkovými, obecními a zemskými dotacemi pro zařízení o výkonu do 100 kWp, které byly zapracovány do příslušné vyhlášky,“ sdělila Vera Immitzer, prezidentka PV Austria.

Na prahu fotovoltaické revoluce

Díky oznámeným dotacím Rakousku zažije fotovoltaickou revoluci. „Energetickou proměnu (Energiewende) již v létě 2021 zakotvil nový zákone o obnovitelných zdrojích energie (EAG). Ale až stanovení finančních prostředků a podmínek pro nové dotace přinesou skutečnou solární revoluci,“ dodala Immitzer.

Rakousko podporuje podobně jako Česko malé střešní FVE příspěvkem na pokrytí investičních nákladů. Sazba činí 285 eur/kWp pro zařízení o výkonu do 10 kWp. Pro provozovatele větších OZE se zavádí systém dotací ve formě investičních prémií.

Do roku 2030 Rakousko počítá až s devítinásobným nárůstem počtu fotovoltaických panelů zejména na střechách. Zároveň bude narůstat počet zařízení na výrobu biomasy. Doba této podpory by měla trvat 20 let a celkově se počítá s investicemi ve výši až 30 mld. eur.

Masivní investice půjdou i do vybudování efektivního systému uložišť pro uchovávání například v létě vyrobené energie a do výstavby efektivního systému rozvodových sítí tak, aby mohla být energie z OZE směřována do jednotlivých spolkových zemí podle potřeby.