Ovce pod solárními panely přinášejí pozitiva pro zemědělce i energetiky

Pasení ovcí pod fotovoltaickými panely může zvýšit kvalitu a množství vyprodukované vlny. Oblast zemědělství se tak propojuje s výrobou solární energie, jak informuje server Interesting Engineering.

Zdroj: EnBW

Jaké jsou přínosy?

Výroba solární energie z pozemních fotovoltaických elektráren může být přínosem pro životní prostředí, ale za cenu snížení zemědělské produkce. Řešením této situace však může být pasení ovcí pod solárními panely.

Během čtyř let od instalace fotovoltaických panelů na farmách v Novém Jižním Walesu v Austrálii produkovaly ovce pasoucí se pod solárními panely lepší vlnu v mnohem větším množství. Farmáři proto považují fotovoltaiku za výhodnou pro obě strany, protože ovce pomáhaly udržovat trávu a likvidovat plevel, aby panely neztratily svou účinnost, zatímco panely zabraňovaly vysychání půdy a poskytovaly stín.

Farmář a pastevec Tom Warren například pronajímá se společností Parkes Show Society některé části své půdy solární farmě, na které se mezi solárními panely pase asi 250 ovcí Merino. Podle farmáře pronájem pozemku solární farmě zvýšil jeho příjmy, přičemž nosná kapacita půdy se také zvýšila zhruba o 25 procent. I když nezaznamenal zvýšení množství vlny, kvalita se dle něj zlepšila.

Farmář je přesvědčen, že je to především díky podmínkám, ve kterých ovce žijí. Vlna je velmi málo kontaminována (například prachem) a ovce jsou také chráněny před sluncem. Navíc se jeho stádo dokázalo pást téměř i v době, kdy byla velká sucha, protože voda, která ráno kondenzovala na solárních panelech a stékala dolů do půdy, udržovala pastviny zelené.

Vědecky ověřeno

Tyto pokusy by do budoucna měly být podpořeny vědeckými studiemi, aby se zjistilo, zda lze dosáhnout propojení zemědělství a solárních panelů s minimálními dopady na životní prostředí.

Vědci z univerzity v Arizoně v USA v současnosti pracují na agrovoltaice, což je obor, kde se solární technologie setkává s tradičním zemědělstvím. V těchto systémech jsou solární panely instalovány na vyšší úrovni, aby pod nimi mohly růst rostliny, což maximalizuje produktivitu půdy.

Příkladem je studie univerzity v Arizoně založená na podrobném zkoumání přicházejícího slunečního světla, teploty vzduchu a relativní vlhkosti, která uvádí, že současná orná půda je místem s největším potenciálem solární energie.