Nový rekord: Obnovitelné zdroje v Německu pokryly více než 50 % spotřeby elektřiny

Obnovitelné zdroje energie (OZE) v Německu dosáhly nového rekordu. Navzdory pandemii OZE v první polovině letošního roku pokryly přes 50 % hrubé spotřeby elektřiny. Informuje o tom německý Spolkový svaz energetiky a vodohospodářství (BDEW).

Zdroj: Calipsum

Zdroj: Calipsum

 

Rekordní podíl OZE na spotřebě

Podle předběžných dat BDEW za první polovinu roku 2020 dosáhly OZE v Německu nového rekordu při pokrytí hrubé spotřeby elektřiny ve výši 50,2 %. Za tímto výsledkem však také stojí fakt, že díky pandemii v Německo došlo v této době k propadu poptávky po elektřině.

„Díky přednostnímu výkupu elektřiny z OZE se výroba elektřiny z konvenčních zdrojů v posledních měsících výrazně snížila, a v důsledku toho narostl podíl OZE,“ uvádí Kerstin Andreaeová, generální ředitelka společnosti BDEW.

Podle BDEW dosáhla spotřeba elektřiny v Německu za první polovinu roku 2020 celkem 272 TWh, a meziročně tak poklesla o 5,7 %. Pokles byl způsoben zejména nižší spotřebou průmyslových podniků v důsledku zavedených opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Omezená činnost průmyslu, jakožto největšího spotřebitele elektřiny v Německu, způsobila pokles poptávky po elektřině.

Nutnost další expanze OZE

„Je potěšitelné, že v první polovině roku 2020 mohla být více než polovina spotřeby elektřiny pokryta OZE. Nemůžeme však usínat na vavřínech. Tento trend nemusí totiž v budoucnosti pokračovat,“ dodává Andreaeová.

Podle expertu BDEV je nutné, aby energetický průmysl dále investoval do rozvoje OZE v Německu. „K tomu potřebujeme spolehlivé legislativní podmínky. Vláda by proto měla co nejdříve předložit návrh komplexní změny zákona o obnovitelných zdrojích energie. Jeho reforma  musí převést 65% cíl do konkrétních technologicky specifických expanzních cest. Zároveň musí uvolnit cestu pro další expanzi obnovitelných zdrojů energie,“ uzávírá Kerstin Andreaeová, generální ředitelka společnosti BDEW.