Caltech úspěšně otestoval bezdrátový přenos elektřiny na velkou vzdálenost

Americký technologický institut Caltech poprvé otestoval bezdrátový přenos energie z vesmíru na zemský povrch. První projekt v této oblasti proběhl na palubě vesmírné sondy SSPD-1 (Space Solar Power Demonstrator), která byla vypuštěna letos v lednu.

Zdroj: Caltech

Úspěšný experiment

Bezdrátové přenášení energie na velkou vzdálenost není úplně novým nápadem. Loni to na zemském povrchu vyzkoušela americká laboratoř NRL přenášet elektřinu a vzdálenost 1 km.

Další úspěšný pokus v oblasti přenosu elektřiny z vesmíru na zemský povrch realizoval Caltech (Kalifornský technologický institut) na počátku letošního ledna. Projekt se jmenuje Space Solar Power Project (SSPP) a zde šlo o první misi Space Solar Power Demonstrator (SSPD-1).

Vědci z Caltech využívají zaměření a  směrování toku energie interferenci mezi vysílači, čímž eliminuje potřebu pohyblivých částí. Pomocí koherentního sčítání elektromagnetických vln jsou vědci schopni dynamicky zaměřovat energii ze soustavy vysílačů na požadované místo.

Směrování se navíc neděje mechanickou cestou, ale jen fázovým posunem jednotlivých vln, kdy jejich opožďování jen mění místo, kde dojde ke sčítání a kde k rušení vln. Přijímač byl na zemském povrchu v areálu Caltech v Pasadeně. Signál se objevil přesně v očekávaný moment na daném místě s očekávanou frekvencí a frekvenčním posunem.

Další testování

„Dosavadní experimenty potvrdily, že dokážeme úspěšně přenášet energii do přijímačů ve vesmíru. Pokud je nám známo, nikdo dosud nedemonstroval bezdrátový přenos energie ve vesmíru, a to ani s nákladnými pevnými konstrukcemi. My to děláme s pružnými lehkými strukturami a s našimi vlastními integrovanými obvody,“ vysvětluje Hadžimiri, který má výzkumný projekt na starosti v Caltech.

Výhodou tohoto řešení je, že nevyžaduje v místě přijímače žádnou připravenou infrastrukturu. Dá se tak použít např. v případě katastrof, kdy se na místo určení dopraví jen přijímač a ten už může poskytovat elektrickou energii.

Vědci nyní budou hodnotit výkonnost jednotlivých prvků experimentu, aby získali poznatky, jež jim pomohou při konstrukci další generace SSPD. SSPD-1 obsahuje ještě další dva experimenty, které zatím nebyly dokončeny a jejichž výsledky se očekávají v následujících měsících.