Bloomberg: Ceny fotovoltaických panelů letos budou stagnovat

Výrobci solárních panelů v současnosti svádějí lítý boj o udržení svého provozu a splnění cílů v oblasti dodávek zákazníkům, a to i za cenu nízkých cen. Analytici poradenské společnosti BloombergNEF proto očekávají v následujících měsících ještě větší zostření konkurenční boje na trhu.

Zdroj: BloombergNEF

Co se aktuálně děje na fotovoltaickém trhu?

Podle poslední analýzy poradenské společnosti BloombergNEF (BNEF) ceny polykrystalického křemíku v průběhu března poklesly, protože dodávky z Číny se v tomto měsíci zvýšily na 18 500 tun, což stačí na výrobu 85 gigawattů solárních panelů.

Také ceny křemíkových destiček (wafers)  se od začátku letošního roku snížily o více než 13 % oproti roku 2023. Výrobci proto wafery prodávají se zápornými hrubými maržemi, pokud používají polykřemík nakoupený za aktuální spotové ceny.

Stagnace cen

V loňském roce vyrobily čínské solární společnosti na každém stupni solárního hodnotového řetězce od polykrystalického křemíku až po panely o cca 65-69 % více solárních produktů oproti roku 2022. Současně se  velkoobchodní ceny panelů během roku 2023 snížily na polovinu.

Vzhledem k tomu, že nabídka panelů na trhu značně převyšuje i rychle rostoucí celosvětovou poptávku a s ohledem na to, že v celém dodavatelském řetězci fotovoltaických panelů existují značné zásoby, očekávají analytici BNEF, že ceny solárních panelů  zůstanou v roce 2024 na současně nízké cenové úrovni nízké nebo dokonce dále mírně poklesnou.

Celosvětový obchod s fotovoltaickými články a panely dosáhl v roce 2023 rekordní úrovně, k čemuž přispěla poslední silná vlna vývozu solárních panelů z Číny  před zavedením nových obchodních bariér v letošním roce. USA a Indie, které uplatňuji dovozní omezení na čínské solární produkty,  v této souvislosti zaznamenaly v loňském roce výrazný nárůst dovozu solárních produktů.

Růst exportů z Číny

Na trhu stále zůstává velmi vysoký objem panelů na skladech čekajících na instalaci v globálním dodavatelském řetězci. Navíc, na počátku letošní roku Čína pokračovala ve významném exportu solárních produktů, navzdory obavám z vývoje zásob.

Objem čínského solárního vývozu v lednu a únoru dosáhl nového rekordu, ikdyž ceny panelů dosáhly historického minima. Evropská poptávka po čínských solárních produktech se mírně zotavila. K nárůstu objemu vývozu čínských solárních produktů během počátku letošního roku přispěly velkou části boom fotovoltaiky na rozvíjejících se trzích, ke kterým patří země jako je Pákistán a Saúdská Arábie.