Belgie překonala rekord ve výrobě elektřiny ze Slunce

Díky příznivému slunečnému počasí dosáhla výroba solární energie v Belgii v červenci letošního roku nového rekordu, kdy se vyrobilo 935 GWh. Toto představuje téměř 15% podíl na celkovém objemu  vyrobené elektřiny v zemi. Uvedla to místní televizní stanice  RTBF.

Zdroj: ČEZ

Nový rekord

Předchozí rekordy byly dosaženy v květnu roku 2021 (888 GWh) a květnu roku 2020 (683 GWh). Letos v červnu vzrostla výroba elektřiny ze solárních panelů na rekordní úroveň ve výši 875 GWh.

Belgický provozovatel elektrické sítě, společnost Elia, oznámil, že rok 2022 bude z hlediska výroby elektřiny ze solárních panelů „vynikajícím rokem“. Je to způsobeno dobrým počasím a také díky meziročnímu nárůstu instalovaného výkonu solárních panelů v Belgii o 20 % oproti roku 2021.

Pro Belgii je to poměrně dobrá zpráva po výrazně vlhkém roce 2021. V této souvislosti televizní stanice RTBF připomněla, že v prvních dvou letních měsících letošního roku solární elektrárny vyrobily více elektřiny, než větrné turbíny, které se kvůli nedostatku větru točí méně.

„V červenci tak podíl elektřiny vyrobené ze Slunce v naší zemi dosáhl 15% podíl na pokrytí celkového energetického mixu. Jedná se o nový rekord,“ popsal situaci Filip Carton, ředitel dispečingu provozovatele místní energetické společnosti Elia.

Další boom OZE

Podle Cartona se do budoucna určitě vyplatí více investovat do solárních elektráren, ale je třeba mít na paměti, že v zimě sluce svítí méně a právě tehdy by měly výrobu elektřiny více táhnout větrné elektrárny.

Z hlediska podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny je také zajímavé, že větrná energie se v červenci podílela v Belgii na výrobě elektřiny celkem 7 %, přičemž 4 % pocházela z větrných elektráren na moři a 3 % z větrných turbín na pevnině. Podle údajů společnosti Elia však až 53 % elektřiny spotřebované v červenci pocházelo z jaderných reaktorů.

V první polovině letošního roku umožnily obnovitelné zdroje zajistit 25 % elektřiny pro pokrytí energetického mixu v Belgii. Podle společnosti Elia se jedná o nový trend, neboť v roce 2021 obnovitelné zdroje energie tvořily18 % celkového energetického mixu země.

Větrné turbíny se na výrobě elektřiny v Belgii podílejí přibližně 20 % a v roce 2030 se jejich podíl zvýší až na 30 %.