Vodárny masívně investují do fotovoltaik pro dosažení energetické soběstačnosti

Vodohospodářské společnosti v Čechách i na Moravě realizují investice do střešních fotovoltaických elektráren. Jedná se o projekty o výkonu v řádu stovek až tisíců kilowattpeaků.

Zdroj: SOLSOL

Pokrytí vlastní spotřeby

Mezi nové investory do fotovoltaiky patří společnost vodárenská společnost ČEVAK, která se zabývá se provozováním úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. ČEVAK nedávno v Českých Budějovicích umístila na střechu své administrativní budovu 165 kusů fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 68,475 KWp. Jejím záměrem je pokrýt zhruba 35 % spotřeby elektrické energie budovy.

Dalším místem, kde jsou fotovoltaické panely nainstalovány, jsou tři ploché střechy objektu v ulici Mánesova v Českých Budějovicích. Tady je instalováno 50 kusů o celkovém výkonu 23,92 kWp. V tomto případě se předpokládá, že fotovoltaika pokryje zhruba 80 % z celkové spotřeby administrativní budovy.

Firma dále informuje, že celkem 222 kusů panelů bude produkovat elektrickou energii ze zelených zdrojů a sníží tak emise skleníkových plynů. Pro vodaře se jedná o významný krok ve snížení energetické náročnosti osazených budov a technologií v nich umístěných.

Fotovoltaika v areálu čističky vod

Již v roce 2022 byla zahájena příprava výstavby první fotovoltaické elektrárny o výkonu necelého 1 MWp na volné ploše areálu čistírny odpadních vod v Modřicích, kterou spravuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace (BVK). Její spuštění do provozu se plánuje v závěru letošního roku.

Čistírna v Modřicích zpracovává nejen odpadní vody z Brna, ale také ze širokého okolí. Slouží pro více než 400 tisíc obyvatel Jihomoravského kraje.

BVK jako vlastník čistírny v Modřicích cílí na maximální soběstačnost provozu, která spočívá jednak v realizaci úsporných opatření formou úpravy jednotlivých technologických celků, jednak v instalaci nových obnovitelných zdrojů energie. V roce 2023 BVK  zprovoznily třetí kogenerační jednotku, která významně zlepší využití produkovaného kalového plynu

BVK do budoucna počítají s budováním dalších výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které dále zvýší energetickou soběstačnost společnosti.

Nové investice do solárů na Žďársku

Také vodohospodáři na Ždársku buduji pět vlastních fotovoltaických elektráren, dvě z nich budou stát ve Velkém Meziříčí, pro dosažení energetické soběstačnosti.

První solární elektrárna za pět milionů vzniká na střeše úpravny vody v Mostištích, druhá vzniká v areálu čistírny odpadních vod. Svazek VaK Žďársko chce navýšit výkon o dalších 120,95 kWp. V areálech čistíren odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí bude hledat efektivní řešení instalace s ohledem na stav statiky.

„SVK Žďársko chce instalací FVE stabilizovat spotřebu elektrické energie při provozování úpraven, čističek odpadních vod a dalších objektů. Pro občany to znamená eliminaci skokového zdražování vodného a stočného,“ říká předseda Svazek VaK Žďársko Radek Zlesák.

Fotovoltaické elektrárny instaluje na vodárenské provozy řada tuzemských vodárenských společností. Největší boom zažívá fotovoltaika ve vodárenských areálech teprve v posledních letech.