Vláda schválila zákon o přechodu ČR na nízkouhlíkovou energetiku

Pomoci s výstavbou nového jaderného zdroje má minulý týden schválený vládní návrh zákona o přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice. Právní předpis upravuje model výkupu elektřiny z plánovaného nového jaderného zdroje v Dukovanech a má řešit tržní selhání. Počítá se zavedením institutu smlouvy o výkupu elektřiny (offtake) mezi státem a investorem.

Zdroj: MPO

Zdroj: MPO

 

Podpora bezemisním zdrojům energie

„Schválený vládní návrh zákona je dalším krokem k vybudování nových jaderných zdrojů. Posiluje proces dekarbonizace, energetickou bezpečnost, vyšší podíl bezemisních zdrojů a vytváří základ pro cenově dostupnou elektřinu z jádra,” řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

Podle Havlíčka v současnosti de facto neexistují tržní pobídky pro investice do nových jaderných či jiných bezemisních zdrojů energie, tato tržní selhání potvrdila sama Evropská komise. „Nový zákon pomáhá tuto situaci řešit. S Evropskou komisí, u které budeme notifikovat mechanismus podpory nových zdrojů a jeho slučitelnost s pravidly vnitřního trhu EU, jsme průběžně v kontaktu,“ dodal Havlíček.

Jádro bude podporováno jako OZE

Model financování přechodu na nízkouhlíkovou energetiku vychází z mechanismu podpory obnovitelných zdrojů, tj. pracuje s regulovanou složkou elektřiny a financemi ze státního rozpočtu.

„Pravděpodobnější variantou je, že lidé díky stavbě nových jaderných zdrojů za elektřinu ušetří. Dá se totiž předpokládat, že velkoobchodní cena elektřiny poroste a kladný rozdíl výkupní a silové ceny elektřiny poníží její regulovanou složku. V opačném případě očekáváme dopad v desítkách až stovkách korun ročně za rodinu, což je výrazně méně, než lidé každoročně platí ve fakturách za elektřinu na podporu takzvaných podporovaných zdrojů,“ prohlásil Havlíček.

„Každopádně vláda stanoví maximální strop těchto plateb, pokud by měli být koncoví odběratelé neúměrně zatížení, a zbytek bude vyrovnán ze státního rozpočtu, tj. stejně jako u obnovitelných zdrojů energie,“ doplnil vicepremiér Havlíček.

„Výkup podle zákona má za předem stanovenou cenu provádět Ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive jím pověřená právnická osoba vlastněná státem,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Reně Neděla a dodává: „Smlouva mezi investorem a státem, která bude garantovat podmínky výkupu elektřiny, má být uzavřena minimálně na 30 let s možným prodloužením.“

Nový jaderný zdroj v Dukovanech by měl mít výkon až do 1200 MW a ročně vyrobit ca 9 TWh elektřiny, což by odpovídalo zhruba desetině očekávané české spotřeby. Finanční model pro výstavbu nových jaderných zdrojů, který schválila vláda minulý týden, předpokládá poskytnutí návratné finanční výpomoci na zhruba 70 % rozpočtovaných nákladů, zbytek má zaplatit společnost ČEZ, která bude hradit také všechny případné dodatečné náklady. Nový blok má být uveden do provozu v roce 2036. Dnes k němu stát a investor podepíší potřebné smlouvy.