Vědci: Záchrana klimatu je možná. Musíme podniknout radikální změny a skoncovat s fosilními palivy

Jako poslední varování si lze vyložit včera zveřejněnou zprávu Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu (IPCC). Vědci shromáždění pod vlajkou OSN píší, že nelze vyloučit zvýšení mořské hladiny o dva metry(!) už do konce tohoto století. Zároveň ale podotýkají, že razantní snížení emisí oxidu uhličitého by mohlo teplotu stabilizovat.

Zdroj: Wikipedia

Závažné dopady klimatických změn

Lídryně stranyZelených Magdalena Davis k nové zprávě IPCC sdělila, že času na radikální změny ubývá, naši lídři nesmí být zbabělí a musí začít spolupracovat na omezení emisí CO2. V opačném případě nás čekají vlny veder, stále ničivější požáry a povodně, tání ledovců. Klimatické změny a jejich efekty ovlivňují naši současnost, nikoli vzdálenou budoucnost.

„Je to oficiální, zpráva IPCC potvrzuje závažné poškození klimatu lidskou činností. Vědecká data ukazují, že se Země otepluje mnohem rychleji, než se předpokládalo a změny podnebí nabírají na obrátkách po celém světě. Pomyslné dveře příležitosti, jak klimatickou krizi mírnit, se nám uzavírají před nosem. Otázkou zůstává, zda jsou naši současní lídři schopní do nich strčit nohu a začít pracovat na razantním omezení emisí, nebo zvítězí jejich zbabělost a nechají je nenávratně zabouchnout,” říká lídryně Zelených Magdalena Davis.

Varování ohledně rozsáhlých rizik vyplývajících z globálního oteplování jsou ještě ostřejší než byla před několika lety. Dle odborníků se zatím oteplování odehrává podle černějších scénářů. Šance udržet teplotní nárůst pod 1,5 stupně Celsia sice máme, ale jen pokud do roku 2050 dosáhneme uhlíkové neutrality. Hladiny CO2 jsou dle vědců nejvyšší za poslední dva miliony let.

Jasný plán transformace naší energetiky a teplárenství

Dokument je součástí zatím nejrozsáhlejší šesté hodnotící zprávy, kterou IPCC vydá příští rok. Odborníci vypracovali také takzvaný uhlíkový rozpočet, který předpovídá, jak velké množství emisí může být vypuštěno do atmosféry, než teploty dosáhnou na hranici o 1,5 stupně Celsia vyšší oproti předindustriální úrovni. Měl by sloužit jako vodítko jednotlivým vládám, jejichž představitele v listopadu čeká klimatická konference OSN. V podstatě jedinou příčinou změn klimatu je totiž podle vědců produkce CO2. Přičemž zdůrazňují, že dekarbonizace je nutná, možná a její uskutečnění závisí pouze na společenské shodě.

„My Zelení dlouhodobě upozorňujeme na to, že potřebujeme jasný plán transformace naší energetiky a teplárenství, který stanoví ukončení spalování uhlí co nejdříve, nejpozději do roku 2030. Jen tak bude možné splnit závazky Pařížské dohody a zabránit nejhorším důsledkům změn klimatu. Dobrý plán navíc nabídne budoucnost lidem, kteří v uhelném průmyslu nyní pracují, a zajistí, že transformace bude spravedlivá,” dodává Magdalena Davis.

Dokument také nabízí pět hypotetických scénářů zobrazujících vývoj klimatických změn v následujícím století v závislosti na tom, jak se lidstvu podaří omezit produkci skleníkových plynů. Česká republika je podle zprávy IPCC ohrožena nárůstem teplot až o 4 stupně do roku 2100, suchem zapřičiňujícím neúrodu a nedostatek pitné vody, lesními požáry, záplavami a přehřátím měst, kde žije 70 % obyvatelstva.

Zelený program pro zastavení změn klimatu najdete na tomto webu.