V Ostravě se dokončilo největší bateriové úložiště v Česku

V těchto dnech se dokončilo v areálu Energocentra v Ostravě-Vítkovice největší bateriové úložiště (BESS) v Česku o kapacitě téměř 10 MWh. Projekt vzniká pod taktovkou společnosti ČEZ ESCO a podpoří stabilizaci energetické sítě díky poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Poslední fáze projektu

Projekt BESS v Ostravě již byl dokončen. Potvrdil to redakci důvěryhodný zdroj pod slibem zachování anonymity. Realizaci projektu mají na starosti společnost IBG Česko ve spolupráci se společnosti ČEZ Energetické služby ze skupiny ČEZ ESCO. Nyní se blíží poslední fáze projektu, a to připojení do sítě a jeho uvedení do komerčního provozu.

Toto BESS se po svém uvedení do provozu na konci letošního roku  stane největším v České republice, a to s kapacitou 9,45 MWh energie. Bude sloužit k primární regulaci frekvence a poskytovat služby výkonové rovnováhy v energetizační soustavě, což je klíčový krok směrem k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie v Česku.

Vyšší kapacita

Novou baterii tvoří celkem šestice 2,5 metru vysokých kontejnerů s celkem 34 bateriovými moduly, tři chladiče a stejný počet transformátorů. To všechno s unikátním řešením baterií KORE Power, které mají oproti dosavadním akumulačním systémům až o 20 % vyšší kapacitu a jsou oproti dosavadní praxi servisovány zvenčí, a díky kompletnímu vyplnění vnitřního prostoru bez vnitřní uličky mají tak vyšší kapacitu než dosavadní typy.

Skládačka, ze které se rodí největší akumulační systém České republiky, symbolicky zapadá do postupné přeměny areálu Energocentra Vítkovice pro fungování v podmínkách moderní energetiky. Významný dodavatel tepla pro průmyslové podniky, veřejnou správu i domácnosti v ostravské aglomeraci má od roku 2018 novou ekologickou kotelnu se třemi kotly a s kogeneračními jednotkami.

Velkokapacitní BESS v Ostravě-Vítkovicích bude fungovat ve vazbě s konvenčním blokem, který je významným regionální dodavatelem energií. Mezi jeho zákazníky patří např. Třinecké železárny, Vítkovice Holding, Vítkovická Nemocnice Ostrava i domácnosti z okolí.

Baterie umožní kromě klasického ukládání energie především poskytování různých typů podpůrných služeb v čele s primární regulací frekvence. V praxi tak při poklesu frekvence v síti pod 50 Hz začne bateriový systém v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci nad 50 Hz ji ze soustavy odebírat.