V Česku se rodí druhá továrna na výrobu solárních panelů

Most a Kopřivnice jsou dvě města v Česku, kde vznikají nové továrny na výrobu fotovoltaických panelů. Zatímco projekt na Moravě již je ve fázi spuštění výroby, nová továrna na výrobu solárních panelů na druhé straně republiky v Mostu je zatím ve stavu projektových příprav.

Zdroj: Energetica

Nová továrna

Na okraji Mostu má vzniknout nová  továrna v rámci projektového záměru pod názvem „F-HP Factory“, který počítá s tím, že se zde mají vyrábět fotovoltaické panely a tepelná čerpadla.  Vyplývá to z projektového záměru a dokumentace k zahájenému zjišťovacímu řízení, kterou zveřejnila Česká informační agentura životního prostředí.

Cílem nové továrny realizované v Mostu je postavit nový výrobní areál o rozloze téměř devíti hektarů v Mostu. Roční výrobní kapacita závodu o dvou halách bude 50 tisíc tepelných čerpadel, 325 tisíc fotovoltaických panelů s konstrukcí a 78 elektrických rozvaděčů.

Za projektem stojí stavební společnost Reinka s.r.o., která svůj projektový záměr oznámila na webu České informační agentury životního prostředí.

Nová pracovní místa

„Projekt F-HP Factory  počítá se s třísměnnou pracovní dobou a se zhruba 200 zaměstnanci,“ uvádí se v projektové dokumentaci.

Po uvedení do provozu se má v nové továrně zaměstnat až 200 lidí. Výstavba nové továrny by podle dokumentace mohla začít letos na podzim. Zahájení výroby se plánuje na jaro 2026.

V rámci projektu F-HP Factory se v novém výrobním areálu mají vyrábět čerpadla vzduch – voda  pro vytápění či ohřev užitkové vody v rodinných domech a administrativních či průmyslových budovách. Fotovoltaické systémy má firma dodávat na klíč. V areálu bude kompletovat sady a odesílat je zákazníkům.

Krajský úřad Ústeckého kraje brzy rozhodne, zda záměr společnosti bude či nebude podléhat procesu EIA, kde se posuzuje vliv na životní prostředí. Navazující územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudace stavby bude v kompetenci mosteckého stavebního úřadu.

Návrat výroby do Česka?

V letech 2008 až 2013 v Česku působily celkem 3 firmy, které se zabývaly výrobou solárních článků a solárních panelů. Patřily k nim tuzemské i zahraniční společnosti, které působily v několika lokalitách. K největším výrobcům solárních panelů v Česku patřily zahraniční společnosti  Schott Solar, Kyocera a AUO (BenQSolar). V průběhu let 2014-2019 tyto společnosti své aktivity ve výrobě panelů v Česku utlumily.

Nyní se o návrat výroby solárních panelů v Česku pokoušejí celkem dvě společnosti. Kromě chystaného projektu „F-HP Factory“ se již začaly vyrábět fotovoltaické panely v Kopřivnici na severní Moravě. Na podzim 2023 v Kopřivnici zahájila výrobu fotovoltaických panelů společnost OK Panel. Roční kapacita kopřivnického výrobce je  zhruba 30 MW solárních panelů.