Unicorn umožní  zapojení malých flexibilních zdrojů energie do balancování soustavy

Menší flexibilní zdroje se můžou začít podílet na bezpečném provozu přenosové a distribuční soustavy. Unicorn prostřednictvím platformy AccessNet umožní snadnější začlenění těchto zdrojů do trhů se službami výkonové rovnováhy.

Zdroj: Unicorn

Účast na celoevropském projektu OneNet

V této souvislosti v ČR také začínají přípravy na vznik prototypu s novými službami využívajícími flexibilitu zdrojů připojených do distribuční soustavy a Unicorn bude i díky své aktivní účasti na celoevropském projektu OneNet rovněž u toho.

V posledních letech se nejen v ČR, ale i v celé Evropě intenzivně zkoumají možnosti využití potenciálu menších flexibilních zařízení, jakými jsou kogenerační jednotky (KGJ), odezva strany spotřeby (DSR), dobíjecí stanice pro elektromobily či baterie. Vzhledem k legislativě EU bylo zřejmé, že tato lokální flexibilita se také v ČR bude muset stát plnohodnotnou součástí trhu.

Vloni v létě nastal v této oblasti zásadní zlom, když český provozovatel přenosové soustavy (PPS) navrhl novou podobu Kodexu přenosové soustavy. Souvislost s rozvojem poskytování služeb na úrovni distribuční soustavy má také projekt OneNet, v jehož rámci vzniká rovněž tzv. síťový semafor.

Stabilizace přenosové soustavy

Kvůli tomu, že se do stabilizace přenosové soustavy začnou ve větší míře zapojovat zdroje flexibility připojené na úrovni DS, bude nutné zajistit snadné sdílení dat mezi provozovatelem přenosové soustavy (PPS), provozovateli distribučních soustav (PDS) a poskytovateli služeb výkonové rovnováhy (SVR), respektive agregátory.

Od distributorů tak bude v této souvislosti nově vyžadováno, aby informovali ostatní účastníky trhu o nedostupnostech distribuční soustavy, které omezují možnosti poskytovat služby výkonové rovnováhy (SVR). Naopak agregátoři by distributorům měli bez zbytečného odkladu poskytovat informace o tom, jaké SVR budou aktivovány na jednotlivých zařízeních, která mají ve své správě.

Pro tyto účely pak bude v ČR v rámci mezinárodního projektu OneNet v úzké spolupráci mezi provozovatelem přenosové soustavy a klíčovými distributory vyvinuta společností Unicorn nová platforma AccessNet. Bude sloužit k výměně informací mezi PPS, provozovateli distribučních soustav a účastníky trhu poskytujícími SVR na úrovni DS. V rámci projektu OneNet pak také vznikne prototyp trhu s nefrekvenčními podpůrnými službami.

Unicorn vytvoří v projektu OneNet i koncept architektury a demo verzi platformy, která má umožnit malým flexibilním zdrojům obchodovat s dalšími lokálními službami, díky čemuž budou tyto zdroje více přispívat k bezpečnému a spolehlivému provozu elektrizační soustavy.

Kromě centrálních funkcí a platforem (pro PDS/PPS) podporujících řízení a obchod s flexibilitou Unicorn také připravuje komplementární softwarový produkt pro agregátory.