Ujíždějící vlak: Proč české firmy nežádají o evropské dotace na výrobu baterii?

Evropská komise schválila podporu ve výši 2,9 miliardy euro veřejných grantů z programu IPCEI na podporu výzkumu a inovací pro rozvoj bateriového průmyslu v Evropě. Programu se účastní 12 zemí včetně Polska a Slovenska, Česko však mezi budoucí příjemce dotací na bateriové projekty nepatří.

Zdroj: IPCEI

Zdroj: IPCEI

Schváleno Bruselem

Na výrobě baterií bude spolupracovat 12 členských zemí EU. Půjde o Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Itálie, Polsko, Slovensko, Španělsko a Švédsko. Tyto státy se dohodly, že spojí síly v oblasti výzkumu a vývoje inovací ve strategickém odvětví výroby baterií.

Dosud největší společný projekt výroby baterií IPCEI financovaný dvanácti zeměmi Evropské unie získal minulý týden souhlas Evropské komise (EK). Unijní exekutiva dospěla k závěru, že veřejné investice v celkovém objemu 2,9 miliardy eur (75 miliard Kč) neporušují pravidla pro státní podporu firem. Oznámila to místopředsedkyně EK pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Omezení závislosti na dovozu z Číny

Projekt nazvaný “European Battery Innovation” pokryje celý výrobní ekosystém od těžby nerostných surovin, návrh a výrobu bateriových článků i celých baterií až po recyklaci a likvidaci v cirkulární ekonomice. Do projektu, který má mimo jiné snížit závislost Evropy na dovozu z Číny, se zapojí desítky podniků včetně Tesly, BMW či Fiat Chrysler.

Ve snaze o ekologicky šetrnější průmysl a dopravu komise v roce 2017 rozhodla podpořit spojování států a soukromých firem při velkovýrobě baterií pod hlavičkou Evropské bateriové aliance. Cílem projektu je přilákat až devět miliard eur soukromých investic. Podmínkou úspěšného rozjezdu projektu bylo, že ho schválí komise, která zjišťovala, zda projekt nepoškodí konkurenční prostředí.

„Tento projekt je příkladem, jak může ochrana hospodářské soutěže fungovat ruku v ruce s inovacemi a konkurenceschopností. Když umožní průlomové inovace a přitom zajistí, aby se k přilákání soukromých investic využily omezené veřejné zdroje a minimalizovalo narušení konkurence,“ uvedla Vestagerová.

Bez české účasti

EU schvaluje takto velký projekt i proto, že pro jednotlivé státy či firmy by podobně inovativní podnik mohl být velmi riskantní.

Na podporu od států podílejících se na projektu mají podle komise nárok čtyři desítky zapojených firem, od začínajících podniků po velké automobilky či výrobce baterií. Vedle zmíněných společností k nim patří například VARTA, Solvay či Borealis. Projekt by měl fungovat do roku 2028 a podílet se na něm mají i výzkumné instituce či univerzity.

Česká republika se projektu neúčastní. Žádná z českých firem si tak na dotační fondy EU nesáhne. Je to škodu, protože tak u nás v nejbližší době nevznikne žádná zásadní nová investice v oblasti výroby baterií a souvisejících komponentů.