Taxonomie vytvoří poptávku po obnovitelných zdrojích a čistých plynech

Evropská komise včera zveřejnila návrh takzvaného delegovaného aktu taxonomie, jenž definuje, které technologie a za jakých podmínek mohou být při financování jejich výstavby, údržby a provozu považovány za udržitelné. Uvedená kritéria budou využívána bankami, aby prokázaly, že investují do čistých technologií. Očekává se, že taxonomie bude jedním ze silných nástrojů k dosažení uhlíkové neutrality EU v roce 2050.

Zdroj: Evropská komise

Rostoucí podíl OZE na spotřebě energie

Podle sdělení Komory OZE budou už za deset let pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE) 32 procent spotřeby energie. Je to skoro dvakrát víc, než dnes (17,5 %). A takový je spravedlivý podíl Česka na společném evropském dekarbonizačním úsilí, který v létě zveřejnila Evropská komise.

Ve spotřebě elektřiny stoupne podíl obnovitelných zdrojů, zejména díky rozvoji slunečních a větrných elektráren, dokonce na trojnásobek, ze současných 15 na 43 %, předpovídá Komora OZE. Kromě elektřiny je nutné zvýšit podíl obnovitelných zdrojů i ve spotřebě tepla a chladu a v dopravě.

Rostoucí zájem podnikatelů a domácností o stále levnější a čistou energii bude hlavním tahounem této proměny v energetice. Největší výzvou zůstává přístup státu, který sice obnovitelné zdroje podporuje, ale dosud nedostatečně, jen jako doplněk k velké, tradiční energetice.

Klíčové technologie pro energetickou proměnu

Obnovitelné zdroje jsou přitom jedinečnou příležitostí pro domácnosti, podnikatele i obce a vláda by měla jejich rozvoji dát zelenou.

Pro přechod na čistou energetiku bude klíčové zvládnutí technologií akumulace a řízení spotřeby i výroby energie. Za zásadní považujeme využívání řiditelných obnovitelných zdrojů,  a to jak na straně výroby tak na straně spotřeby. Především jde o bioplyn a biometan a důležitý potenciál regulace a akumulace při využití tepelných čerpadel.

„Nemáme pochybnosti, že Česko se svou robustní vědeckou, technologickou a průmyslovou základnou může v energetické transformaci uspět. Proto považujeme delegovaný akt taxonomie za příležitost a vyzýváme k vytvoření vhodných a jednoduchých podmínek pro rozvoj těchto perspektivních energetických odvětví, z nichž budou v budoucnu profitovat domácnosti, podnikatelé a firmy i obce,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie

„Není nad čím jásat. ČR je o jednu až dvě technologické generace za západní Evropou. Zatímco ona zrychluje přechod na obnovitelné zdroje, my jásáme, že nám ustoupila a můžeme přecházet z uhlí na zemní plyn. ČR je stále zamknuta ve fosilních palivech, a to je strategická chyba, kterou by nová vláda měla rozpoznat a napravit,“ uvedl Martin Bursík, expert na evropskou legislativu v Komoře obnovitelných zdrojů energie.