Skupina SolidSun realizovala loni třikrát více instalací FVE než v roce 2021

Skupina SolidSun, přední poskytovatel fotovoltaických elektráren a energetických řešení, hodnotí své působení na trhu v roce 2022 pozitivně. Zároveň nastiňuje plány pro nadcházející období a poskytuje doplňující informace o dopadech probíhajících legislativních změn v oblasti fotovoltaiky.

Zdroj: SolidSun

Více než 3000 nových solárů

Pozitivní obchodní výsledky, nábor nových zaměstnanců, přesun rostoucí společnosti do jednoho sídla a navázání řady strategických partnerství. Tak by bylo možné shrnout rok 2022 z pohledu skupiny SolidSun.

Zájem o fotovoltaiku navzdory ekonomické a energetické krizi neklesl, naopak mezi zákazníky prokazatelně vzrostl. V roce 2022 skupina SolidSun realizovala třikrát více instalací FVE než v roce 2021. Celkově počet instalovaných elektráren překročil vysněnou hranici tří tisíc.

Ukázkový příklad přináší kompletní instalace fotovoltaické elektrárny pro Střední školu řemesel ve Frýdku-Místku. Tato FVE byla instalována na přelomu jara a bude sloužit žákům všech elektrotechnických oborů, jež je efektivněji připraví na současné požadavky trhu práce.

Boom komunitní energetiky

Skupina SolidSun musí v současné době podobně jako jiné energetické společnosti reagovat též na některé legislativní změny. Ty by měly firmám situaci na trhu výrazně usnadnit. Procesy a administrativní zátěž pro dodavatele a zákazníky se výrazně zjednoduší. Pro komunitní energetiku to znamená důležitý krok, jenž v příštím roce pravděpodobně povede k ještě většímu zájmu o fotovoltaiku.

„Navzdory tomu, že rok 2022 byl velmi turbulentní – i co se situace na energetickém trhu týká –, jsem velmi potěšen, že se skupině SolidSun podařilo úspěšně čelit všem výzvám. Docílili jsme kladného obchodního výsledku, dařilo se nám nabírat nové zaměstnance a organizačně jsme zvládli přesun do nového sídla. Mimo to si také pochvalujeme rebranding celé skupiny a sjednocení všech našich aktivit pod značku SolidSun,“ říká Martin Palarčík, generální ředitel skupiny.

Během roku 2022 skupina SolidSun navázala také řadu strategických partnerství. Jedním z nich byl například vstup do Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR).

„Vstup do AKE ČR chápeme jako příležitost, jak se podílet na spoluvytváření podmínek pro existenci komunitní energetiky, která je v Česku zatím na úplném začátku. Věřím, že společně s dalšími subjekty pomůžeme rozvoji sdílené energetiky a tím pádem dosažení decentralizace energetického trhu. Z fungující komunitní energetiky může těžit každý z nás,“ prohlásil Palarčík.

Výhled pro rok 2023

V roce 2023 skupina SolidSun plánuje další rozšiřování a zkvalitňování služeb, rozvoj i v sektoru B2B a investice do zaměstnanců.

„Spokojenost našich zaměstnanců pro nás má zásadní význam. Jsme si vědomi, že naši pracovníci jsou velmi důležitou součástí našich úspěchů,“ uvedl Martin Palarčík, který se vyjádřil také k očekáváním pro nový rok.

„Co se situace na trhu týká, od roku 2023 předpokládáme jeho postupné očištění od neprofesionálních subjektů, které jen využily boomu v poptávce po FVE na úkor solidních a spolehlivých firem. I když se informovanost české společnosti zlepšuje, stále existuje řada lidí, kteří nemají dostatečné povědomí o fungování FVE, komunitní energetiky a využívání obnovitelných zdrojů obecně. Z tohoto důvodu se budeme v této oblasti snažit o osvětu. Pořízení FVE představuje skvělou investici, což platí v dnešní době dvojnásob. Elektřinu, kterou si vyrobíte sami, vám totiž nikdo nezdraží,“ uzavírá Palarčík.