Férový SolidSun se vyjadřuje k vyloučení z dobrovolného spolku

Rádi bychom se vyjádřili k nedávnému vyloučení naší společnosti Solidsun s.r.o. z dobrovolné oborové organizace – spolku CAFT (Cech akumulace a fotovoltaiky) (dále též jen „Cech“ nebo „CAFT“).

Zdroj: SolidSun

Předně uvádíme, že CAFT je vystavěn na dobrovolném členství a příspěvcích svých členů, kteří působí v oblasti realizace fotovoltaických elektráren a v konečném důsledku tak sdružuje konkurenty v oblasti fotovoltaických technologií. 

Dne 28. února 2024 obdržela naše firma Oznámení rozhodnutí o vyloučení člena CAFT (Solidsun). Dle oznámení CAFT mělo ze strany Solidsun s.r.o. dojít k porušení stanov a etického kodexu CAFT. K údajném porušení pak mělo dojít užitím neveřejných informací sdělených dne 11. 12. 2023 při jednání pracovní skupiny CAFT týkajících se plánovaného snižování dotací na domácí fotovoltaické elektrárny ze strany Ministerstva životního prostředí. Solidsun s.r.o. pak mělo dle názoru CAFT užít tyto informace pro získání zakázky, jakožto konkurenční výhodu.

S ohledem na závažnost obvinění ze strany CAFT a dopad těchto obvinění nejen na dobré jméno společnosti, ale nyní i již na samotné podnikatelské aktivity Solidsun s.r.o, považujeme za nezbytné, se k uvedenému blíže vyjádřit. 

Solidsun s.r.o., jakožto dlouhodobý člen Cechu (CAFT), vždy dodržoval a respektoval jak pravidla spojená se samotným členstvím v Cechu, tak především (etická) pravidla spojená s podnikáním v odvětví fotovoltaiky.

Informace týkající se zamýšleného snižování dotačního titulu NZÚ (Nová zelená úsporám) představené členům Cechu na pracovní skupině CAFT dne 11. 12. 2023 byly společností Solidsun s.r.o. plně respektovány jako informace neveřejné, byť měl za to, že by tyto informace neměly být před veřejností utajovány. Již koncem roku 2023 (během vánočních svátků) se tyto informace začaly objevovat ve veřejném prostoru, a to zejména na sociálních sítích, přičemž tyto informace měly podobný charakter jako informace diskutované v rámci CAFT.

Na počátku roku 2024 začali někteří zákazníci sdělovat obchodním zástupcům Solidsun s.r.o., že mají od jiných (konkurenčních) instalačních firem, případně z veřejných zdrojů, informace o možném snížení dotace.

Následný vývoj událostí:

Pátek 5.1.2024 – v reakci na uvedené rozeslali někteří obchodní zástupci Solidsun s.r.o., vedení snahou o solidní a proklientský přístup k zákazníkům, SMS ohledně plánového snížení dotací NZÚ, jelikož se již zjevně objektivně nejednalo o neveřejné informace.

Sobota 6.1.2024 – výzva CAFT k přijetí opatření, aby SMS v namítané podobě nebyly rozesílány

Neděle 7.1.2024 – výzva Solární asociace k přijetí opatření, aby SMS v namítané podobě nebyly rozesílány

Pondělí 8.1.2024 – Solidsun s.r.o. přijímá rozhodnutí o okamžitém ukončení rozesílání SMS ze strany obchodních zástupců

Pondělí 8.1.2024 – ředitelem Solidsun s.r.o. byli telefonicky informování předseda CAFT A.Hradecký a výkonný ředitel Solární asociace J.Krčmář o okamžitém ukončení rozesílání SMS a bylo jim k tomu podáno vysvětlení.

Každopádně obchodní zástupci Solidsun s.r.o. nebyli těmi, kdo jako první uveřejnil dané informace. Současně Solidsun s.r.o. nebyl zdaleka jedinou společností, která by v návaznosti na veřejné šíření těchto informací informovala své (případně i potenciální) zákazníky o možném snížení dotací. Solidsun s.r.o. pak považuje za nutné ohradit se zejména vůči tvrzení CAFT o neetickém chování, když informování zákazníků prostřednictvím SMS bylo upozornění zákazníků na možné změny v dotacích, které potenciálně mohly vést k snížení dotace obdržené zákazníky (k čemuž následně skutečně došlo). Takový postup nepovažujeme za neetický. Přesto Solidsun s.r.o. promptně reagoval na výzvu CAFT a přijal opatření, aby SMS v namítané podobě, nebyly dále rozesílány.

V této souvislosti musíme zmínit, že v rozhodnutí CAFT bylo Solidsun s.r.o. vytýkáno vedení obchodní kampaně, přičemž s ohledem na shora uvedené, tj. zejména dobu trvání celé situace v délce jednoho pracovního dne, považujeme závěry CAFT za přemrštěné a neodpovídající realitě.

Neadekvátnost reakce ze strany CAFT dále dokládá i článek uveřejněný dne 11. ledna 2024 v Hospodářských novinách, který byl zveřejněn pouhých 5 dnů po rozeslání informační zprávy ze strany Solidsun s.r.o., s titulkem: Stát chystá změny v dotacích na domácí fotovoltaické elektrárny. Už nemusí být tak štědrý. Článek reaguje na veřejnou dostupnost informací ohledně připravovaného snížení dotace. Z článku je zcela nepochybné, že Solidsun s.r.o. nebyl prvním ani jediným, kdo sdělil tyto informace svým zákazníkům, když v daném článku se konstatuje: „Informace o změnách už prosákly na veřejnost přes některé instalační firmy a také na sociálních sítích.“

Nařčení naší společnosti z neetického či nátlakového sjednávání zakázek je nepravdivé, a jako takové jej kategoricky odmítáme. Společnost Solidsun je naopak, a to nejen svými zákazníky, dlouhodobě vnímána jako transparentní a férový dodavatel. Dodavatel, který poskytuje svým zákazníkům veškeré dostupné informace tak, aby tito mohli činit plně informovaná a svobodná rozhodnutí, nejlépe vyhovující jejich požadavkům a potřebám.

Jako firma Solidsun s.r.o. nesouhlasíme se svým vyloučením z CAFT, neboť se trvale hlásíme k hodnotám deklarovanými CAFT, které se každodenně snažíme naplňovat při poskytování našich služeb zákazníkům. Na členství v CAFT však lpět nebudeme. Tímto bychom naše zákazníky a širokou veřejnost rádi ubezpečili, že náš rozchod s CAFT nebude mít negativní vliv na naše zákazníky nebo na trvání samotné společnosti, jelikož jsme dlouhodobě úspěšná a nezávislá firma, která má upřímný zájem na zlepšování kvality řemeslné práce instalačních firem. Se zákazníky se snažíme vždy jednat transparentně a férově. Jsme hrdí na to, že můžeme poskytovat služby, které nejenže napomáhají ochraně životního prostředí a snižování emisí skleníkových plynů, ale taktéž přinášejí našim klientům finanční úspory.

Na závěr bych chtěl vyjádřit svou vděčnost našim zákazníkům, partnerům a zaměstnancům, kteří naší firmě v této nešťastné kauze vyjadřují svou podporu. Budeme i nadále pracovat na tom, abychom pro Vás stále byli férovým, spolehlivým, solidním, zodpovědným a důvěryhodným partnerem s vysokou mírou finanční stability, technologickým náskokem a zdrojem inspirace a informací.

Martin Palarčík
Předseda představenstva
Skupina SOLIDSUN a.s.