Sokolská uhelná investuje miliardy do projektů velkých pozemních solárů a batérii

Sokolovská uhelná (SUAS) oznámila, že letos hodlá rozšířit své nově budované portfolio fotovoltaických elektráren. Na jaře začne stavět další solární park u Nového Sedla, v plánu je Lítov a Smolnice. Uvedl to v rozhovoru pro Český rozhlas (ČRo) Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS.

Zdroj: NextTracker

První soláry

V závěru roku 2022 se SUAS podařilo vystavět první fotovoltaický park u Vintířova a spolu s ním dokončit také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji.

Společnost SUAS GROUP tak plní své transformační cíle. Pilotním projektem solární elektrárny ve Vintířově v hodnotě 63 milionů korun si skupina otestovala svou schopnost budovat tato zařízení nejen pro své potřeby, ale i pro externí zákazníky. Společnost plánuje po dostavbě solárního parku Lipnice následovat i s dalšími solárními projekty.

První fotovoltaickou elektárnu v Lipnici postavila SUAS bez dotací. S výkonem 2,7 megawatt peaku patří k těm menším. Záměrem firmy bylo získat zkušenosti pro další rozšiřování slunečních elektráren.

V závěru roku 2022 se SUAS  podařilo za 145 milionů korun dokončit další fotovoltaický park u Vintířova a spolu s ním dokončit také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji. Obě tyto technologie budou uvedeny do plného provozu v průběhu letošního roku.

Další solární expanze

„Na přelomu dubna a května začne výstavba fotovoltaické elektrárny u Nového Sedla,“ potvrdil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Těžařská firma pak bude ve druhém pololetí letošního roku znát dodavatele fotovoltaického parku v Lítově.

Pro skupinu SUAS GROUP i sesterskou Sokolovskou uhelnou bude rok 2023 obdobím, kdy se řada vizí a plánů začne měnit ve skutečnost. „Naplňování nové energetické koncepce totiž přechází po měsících náročných příprav k realizaci konkrétních investic, které se stanou pilíři energetické budoucnosti naší skupiny i celého regionu,“ dodal Tomek

Práce zde by měly podle Tomka začít v příštím roce. „Navíc dokončujeme projektovou dokumentaci parku ve Smolnici,“ řekl k plánům pro nejbližší měsíce Tomek.

V současnosti SUAS připravuje výstavbu dalších šesti fotovoltaických parků na Sokolovsku s celkovým výkonem téměř 112 MWp, na které má společnost vyčleněny téměř 2,7 miliardy korun.

„Ještě v roce 2023 začne výstavba dvou z nich, fotovoltaické elektrárny Nové Sedlo a FVE Lítov. U ostatních lokalit poběží projektová příprava tak, abychom v roce 2024 mohli rozjet i jejich výstavbu. Ve všech případech půjde o instalace na bývalých výsypkách, nebo dolovém území, tedy zcela mimo ornou půdu, louky, nebo lesní porosty,“ dodal Tomek v rozhovoru pro ČRo.

Investice do akumulace

Na rozvoj dalších fotovoltaik SUAS využívá dotační prostředky. „Co do úspěšnosti při získávání dotací jsme byli druzí za společností ČEZ,“ řekl člen představenstva SUAS Pavel Poc. Sokolovská společnost využívá dotace z Modernizačního fondu ve výzvě RES+.

V roce 2021 přihlásila těžařská firma do výzvy projekty fotovoltaických elektráren v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun. Jejich výkon bude 87,7 megawatt peaku. „Maximální výše podpory z fondu činí 460 milionů korun,“ upřesnil Poc.

Dalších šest fotovoltaických projektů přihlásila společnost do výzvy v rámci Modernizačního fondu v roce 2022. „Při nákladech 2,5 miliardy korun by v tomto případě mohla být výše podpory přibližně 560 milionů,“ doplnil Pavel Poc s tím, že výkon dalších zamýšlených fotovoltaických elektráren by měl být 105 MWp.

Na konci roku 2022 dokončit SUAS také stavbu prvního bateriového úložiště v Karlovarském kraji. Bateriové úložiště o kapacitě 7,44 MWh by mělo poskytovat podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, vyrovnávat odchylky v dodávkách elektrické energie ze Sokolovské uhelné či obchodovat na vnitrodenním trhu s elektřinou. 

V souvislosti s rozšiřováním svého portfolia nových solárních elektráren řeší SUAS výstavbu nových bateriových úložišť. „Zvažujeme, jakým způsobem úložiště doplnit. A také to, zda využijeme stejnou technologii,“ uzavřel předseda představenstva Pavel Tomek.