Restart (2.): Jak smysluplně podpořit českou fotovoltaiku pomocí amerického modelu?

Posledních 10 let je fotovoltaický trh ve Spojených státech amerických (USA) prudce roste a je druhým největším na světě. Ke stimulaci rozvoje fotovoltaiky se v USA využívají dva nástroje, a to systém daňových slev ITC a PPA smlouvy. Má americký model smysl zavádět v Česku místo aukcí?

Zdroj: PVBuzz.COM

Zdroj: PVBuzz.COM

 

Smysluplná alternativa rozvoje

Zatímco v Evropě a často i v Asii jsou na podporu zejména velkých fotovoltaických elektráren (FVE) zaváděny tržně- orientované mechanismy na bázi aukcí, na druhém největším světovém fotovoltaickém trhu v USA se tyto nástroje praktický vůbec nevyužívají. O výhodách a nevýhodách aukcí pro FVE pojednává první díl seriálu Restart.

 

Americký model fotovoltaiky na bází daňových slev ITC v kombinaci s PPA smlouvami mezi výrobci a dodavateli zelené energie přináší řadu výhod. Díky tomu se fotovoltaický trh v USA od roku 2006 rozrostl o více než 10 000 % a v poslední dekádě rostl podle Americké fotovoltaické asociace (SEIA) o více než 50 % ročně.

Co je to Investment Tax Credit (ITC)?

Již mnoho let se v USA využívá tzv. Investment Tax Credit (ITC) pro rozvoj fotovoltaiky. ITC představuje daňovou úlevu pro majitele nových FVE ve výši cca 25-30 %. ITC mohou nárokovat majitele FVE v rámci vyúčtování daně z příjmu za příslušný rok uvedení FVE do provozu.

 

Pokud se výše ITC nedá zcela využívat v daném daňovém období, pak je možné zbylou část ITC rolovat (tj. posouvat) do dalšího daňového období. Výše ITC se vypočítává z celkové ceny instalace FVE, včetně bateriových systémů.

 

Za předpokladu celkové investice ve výši 10 000 USD (amerických dolarů) má investor v USA nárok v rámci ITC na odpočet daně z příjmů ve výši 30 %- tj. 3 000 USD.  Klíčové je vlastnictví elektrárny, pokud je daná FVE realizována na leasing, pak ITC může čerpat leasingová společnost, a ne provozovatel FVE. Nárok na ITC mohou získat v USA i majitelé FVE, kteří se rozhodnou pro její výstavbu v rámci svépomoci.

 

Na rozdíl od aukcí, systém ITC neznevýhodňuje malé investory do fotovoltaiky, ani nepřináší skryté riziko vynucených plateb za podporu v případu prudkého poklesu cen silové elektřiny na burze. Investoři jsou díky systému ITC motivováni k nákupu kvalitních technologií.

Co je podstatou PPA smluv?

Dalším populárním nástroje podpory fotovoltaiky v USA jsou tzv. Power Purchase Agreements (PPA). PPA umožňují odběratelům uzavírat přímo smlouvy o nákupu vyrobené solární energie s dodavateli. V podstatě PPA umožňují přechod od státem financované podpory k podpoře soukromé.

 

PPA  spolu uzavírají zákazník (tj. konečný odběratel nebo velkoobchodník) a výrobce solární elektřiny. PPA smlouvy trvají obvykle po dobu 10-30 let. Předmětem PPA smlouvy je dlouhodobá dodávka „čisté“ elektřiny zákazníkovi na základě „garantované“ ceny a množství dodávek.

 

Přínosem PPA  z pohledu zákazníka  je zejména dlouhodobá fixace nákladů za elektřinu, minimalizace rizika kolísání ceny elektřiny a záruka odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů. Veškerý riziko za provoz FVE se přenáší na developera či operátora dané FVE, která může/nemusí být instalována přímo v areálu zákazníka. Zákazník může ihned po uzavření PPA čerpat z výhod levnější zelené energie, aniž by musel investovat do výstavby elektrárny nebo jejího servisu. Navíc, díky instalaci FVE v domácnosti či firmě, roste hodnota dané nemovitosti.

 

Dodavatel solární energie (zpravidla její výrobce)  si  díky PPA dlouhodobě zajišťuje odbyt a také předvídatelný příjem. Toto výrobci zaručuje očekávanou návratnost investice a také výrazně napomáhá získat bankovní financování. V neposlední řadě může dodavatel uplatnit daňovou slevu – tj. ITC.

Inspirace pro Česko

Díky úspěšné podpoře na bázi ITC a PPA smluv roste americká fotovoltaiky i letos v době probíhající koronavirové pandemie. V případě uplatnění metod ITC a PPA smluv v České republice by se mohla solární energetika znovu restartovat v segmentu velkým pozemních instalací na brownfieldech nebo neúrodné půdě.

 

V současnosti se na MPO diskutují možnosti podpory pro velké pozemní FVE. Zvažují se celkem 3 scénáře, a to aukce, ITC v kombinaci s PPA či investiční podpora. Každý z těchto nástrojů má své přednosti i nedostatky. Nicméně, s ohledem na ústup Číny nebo Dánska od aukcí v letošní roce, lze v budoucnosti počítat s rozvojem fotovoltaiky primárně na bázi ITC a PPA.

 

Poučí se Česká republika z úspěchu rozvoje solární energetika v USA?