Rakouský parlament schválil zákon, který umožní 100% pokrytí spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů

Na konci července přijal rakouský parlament zákon na podporu obnovitelných zdrojů, zeleného vodíku či čisté mobility, který má za cíl dostat Rakousko do 10 let na 100% obnovitelnou elektroenergetiku.

Zdroj: Portiva

Podpora energetickým komunitám

Nové podmínky také umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny budou moci využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

Zákon o obnovitelných zdrojích je ve skutečnosti komplexní novelou deseti různých energetických norem. Navazuje na předchozí novelu zákona, která již před dvěma desetiletími nastavila stabilní prostředí pro investice v tomto průmyslovém sektoru.

Nový zákon přináší zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý. Nastavuje podmínky pro tzv. energetická společenství obnovitelných zdrojů v souladu s evropskou legislativou.

Nové podmínky umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, tzv. místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

Nová podpora

Do rozšíření obnovitelných zdrojů bude Rakousko každý rok investovat jednu miliardu EUR. Rakouská vláda tak plní svůj plán zajistit legislativní změny nezbytné pro přechod na 100% vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Podle zákona se má roční výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030 zvýšit v Rakousku o zhruba 50 %, konkrétně o 27 terawatthodin (TWh). Nárůst zajistí 11 TWh elektřiny z fotovoltaických elektráren, 10 TWh energie z větru, 5 TWh z vodních elektráren a 1 TWh ze zařízení na využití biomasy.

Ve větrné energetice by mělo ročně vzniknout okolo 120 nových turbín. Norma garantuje také investice do využití zeleného vodíku pro průmysl.

Zákon garantuje zastropování roční výše poplatku na podporu obnovitelných zdrojů všem domácnostem ve výši 114 EUR. Ekonomicky nejslabší skupina obyvatel, zhruba 1,2 milionu lidí, nebude na poplatcích odvádět více než 75 EUR ročně.

Pro výrobce elektřiny z vodních, větrných, fotovoltaických, biomasových a bioplynových zařízení se zavádí systém provozních dotací ve formě tzv. klouzavých tržních prémií. Výše prémie se bude určovat v pravidelně otevíraných nabídkových řízeních. Doba podpory se stanovuje na 20 let.

Do programu zeleného vodíku pro průmysl bude v této dekádě investováno na 500 milionů EUR. Z nového systému tak budou těžit nejen občané, ale i průmyslové podniky, které díky finanční podpoře vytvoří nová pracovní místa v oborech představujících světovou technologickou špičku.