První energetický úkol pro novou vládu: Zlevnit solární panely a jejich instalace pomocí snížené sazby DPH!

Státy Evropské unie se v úterý 7. prosince shodly na reformě sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Díky tomu mohou zlevnit léky, ekologické produkty a také solární panely. Nová vláda, která právě vzniká pod vedením nedávno jmenovaného premiéra Petra Fialy, může poměrně rychle přijmout novou evropskou legislativu a zlevnit instalace fotovoltaických elektráren pro občany ČR.

Zdroj: S-Power

Jaké změny v DPH přicházejí?

Členské státy EU budou moci snížit DPH u většího množství produktů, než tomu bylo dosud. Na flexibilnějších pravidlech, která umožní výrazně snížit daň například u základních potravin, léků, hygienických potřeb, internetového připojení či klimaticky šetrných produktů, se v úterý shodli unijní ministři financí.

Mezi produkty s nárokem na sníženou sazbu DPH budou s ohledem na zmíněné priority patřit třeba solární panely, ekologické vytápění, ale i jízdní kola.  „Mezi uvedené priority v souladu s environmentálními závazky EU v oblasti dekarbonizace a se Zelenou dohodou je vhodné zařadit solární panely a je vhodné členským státům nabídnout možnost podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie rovněž prostřednictvím snížených sazeb DPH,“ píše se v návrhu příslušné směrnice.

„Snížená DPH na ekologické vytápění a panely je výborná zpráva pro účty, které spotřebitelé platí za energie a to hned dvakrát. Čím víc si totiž domácnost nebo obec samy vyrobí obnovitelné energie, tím víc jsou chráněni proti zvyšování cen plynu, elektřiny či tepla z fosilních zdrojů,“ říká Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Na základě úterní dohody se naopak postupně budou rušit zvýhodněné daňové sazby pro fosilní paliva a další produkty s negativním dopadem na klima. Skončit by měly nejpozději v roce 2030. Hnojiva a pesticidy používané v unijním zemědělství o daňové výhody přijdou až o dva roky později, neboť státy chtějí farmářům poskytnout delší období k přechodu na ekologičtější hospodaření.

Jaký dopad to může mít na fotovoltaiku?

V nové směrnici EU se uvádí, že snížená sazba DPH se bude týkat následujícího: „10c) dodání a instalace solárních panelů na soukromých obydlích, domech a veřejných a jiných budovách využívaných pro činnosti ve veřejném zájmu a v jejich blízkosti“.

„Díky nové směrnici EU se otevírá brzká možnost snížení sazby DPH na solární technologie na 5% ze současných 15% pro rodinné domy a 20% pro komerční segment. Pokud se nové vládě podaří evropskou direktivu rychle implementovat, bude to znamenat výrazné snížení investice zejména do fotovoltaických elektráren pro domácnosti,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT).

Kdy novou směrnici schválí česká vláda?

„Členské státy budou mít větší flexibilitu, aby jejich systémy DPH odrážely vnitrostátní politická rozhodnutí a zároveň zajistily soudržnost se společnými evropskými prioritami: zelenou a digitální transformací a samozřejmě ochranou veřejného zdraví,“ komentoval shodu ministrů eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Úterní dohoda ministrů členských zemí EU může vstoupit v platnost poté, co ji státy zkonzultují s Evropským parlamentem, který nemá v otázce DPH rozhodovací pravomoc.

„Snížení sazeb DPH na instalace solárních elektráren ve spojení s až 200 000 Kč dotací z programu Nová zelená úsporám bude znamenat další zvýšení zájmu o tento druh investic, který domácnostem či municipalitám přináší značné úspory za energie. Doufejme, že nová vláda tuto pozitivní změnu v DPH brzy prosadí v české legislativě,“ uzavírá Radek Orság, člen představenstva CAFT.