100 kWp: Lidovci chtějí zvýšit limit pro provozování solárních elektráren bez licence

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo v polovině září do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického, která zjednoduší povolovací řízení především pro nové solární elektrárny. Zástupci KDU-ČSL prosazují urychlené schválení novel a také zvýšení hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od Energetického regulačního úřadu ze současných 10 kWp až na 100 kWp.

Zdroj: YouTube.com

O změnách v legislaivě pro nové fotovoltaické elektrárny můžet diskutovat s experty a zástupci minsterstev během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.

Fotovoltaika bez licence

V rámci novely energetického zákona (NEZ) navrhuje MPO, aby se zvýšila hranice výkonu výrobny elektřiny, od které je nutné získat licenci od Energetického regulačního úřadu. Dosud bylo možné si bez licence nainstalovat elektrárnu o maximálním výkonu 10 kW, návrh MPO umožní si bez licence pořídit elektrárnu o výkonu až 50 kW.

„Náš rezort se zajímá silně o problematiku obnovitelných zdrojů energie (OZE) a také máme po správou program podpory Modernizační fond, jehož cílem je podpořit proměnu naší ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě,“ řekla včera  Anna Hubáčková (KDÚ-ČSL) ve své prezentaci na semináři ve Sněmovně

„Již nyní podporujeme rozvoj komunitní energetiky v dotačních programech, i když ještě schází pro ní legislativa,“ dodala ministryně Hubáčková. “Aktivně se také zapojujeme do tvorby rychlé energetické novely, která má legislativně ukotvit rozvoj komunitní energetiky v Česku“.

V této souvislosti zástupci (KDÚ- ČSL) nebo-li Lidovci hodlají navýšit hranici pro provozování FVE bez licence až na 100 kWp.

„V tuto chvíli na rozdíl od záměru MPO, které chce zvednout limit pro FVE bez licence do 50 kWp, hodláme v meziresortním připomínkovém řízení tento limit zvýšit až na 100 kWp,“ upřesnila Hubáčková.

Jak ministryně Hubáčková dodala, je pravděpodobnost schválení navýšení limitu na 100 kWp pro nové FVE licence velmi reálné, jelikož je na tom shoda i dalších politických  stran v parlamentu.

Urychlené schválení

Dalším důležitým krokem je zjednodušení povolovacích procesů v rámci stavebního řízení pro nové OZE.

To domácnostem i firmám zjednoduší instalaci OZE, což jim může ušetřit značné finanční prostředky na nákladech za energie. Zároveň to urychlí snahy zajistit energetickou nezávislost České republiky.

„Tento krok nám pomůže splnit jeden z bodů programového prohlášení vlády, tedy pokrýt 100 tisíc střech v České republice fotovoltaickými panely. To výrazně pomůže k posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Zároveň může občanům i firmám výrazně pomoci snížit jejich účty za energie,“ rekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Jedná se i o změně účtování distribučních poplatků pro komunitní projekty na bázi OZE, což v současnosti značně komplikuje jejich realizaci.

„Prosazujeme urychlené schválení tzv. „rychlé novely“ energetického zákona v parlamentu, který restartuje rozvoj OZE a komunitní energetiky ve spolupráci s ministerstvem průmyslu,“ dodala Hubáčková.

„Doufáme, že již v průběhu října tato rychlá novela bude předána ve finální podobě k projednání ve Sněmovně,“ komentovala Hubáčková.

Odbourání byrokratických překážek

Stávající energetický zákon nedostatečně reaguje na potenciál využívání OZE pro zajištění pokrytí vlastní spotřeby elektřiny. Nyní platí, že pokud se jedná o zdroj nad 10 kW, je třeba mít licenci i pro „samovýrobu“ elektřiny, a tím se tito výrobci stávají podnikateli mnohdy proti své vůli. 

Součástí předkládané novely energetického zákona je také úprava stavebního zákona, jejímž cílem je usnadnit rozhodování stavebním úřadům a zjednodušit povolovací proces o umístění stavby.

MPO ve svém návrhu předpokládá, že u staveb pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, pokud se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, se nebude nevyžadovat rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. 

Pro stavební úpravy pro instalaci OZE s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW, která je součástí stavby, pokud se jí nezasahuje do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby, a která splní požadavky na bezpečnou instalaci, nebude nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

O změnách v legislaivě pro nové fotovoltaické elektrárny můžet diskutovat s experty a zástupci minsterstev během Smart Energy Forum v Praze ve dnech 18.-19. října 2022.