Průmysl, obce a lidé žádají ministra Síkelu o větší podporu pro rozvoj fotovoltaiky

Na ministra průmyslu Jozefa Síkelu se na výzvu Hnutí DUHA obrátilo téměř 600 lidí s žádostí o podporu rozvoje výroby čisté energie ze slunce. Ekologická organizace kritizuje, že návrh nařízení vlády obsahuje masivní podporu pro zemní plyn a uhlí a jen omezeně pro větrnou energii a nula pro solární elektrárny.

Zdroj: Soleol

Absence provozní podpory pro nové soláry

Návrh na doplnění rozumné a efektivní podpory fotovoltaických elektráren zaslaly v rámci meziresortního připomínkového řízení k nařízení vlády o podporovaných zdrojích energie Ministerstvu průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, ale také Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek zase kritizuje nevyváženost a absenci podpory fotovoltaiky.

Na ministra průmyslu Jozefa Síkelu se s tímto požadavkem také obrátilo téměř 600 lidí v rámci výzvy Hnutí DUHA. Ekologická organizace kritizuje, že návrh nařízení vlády obsahuje masivní podporu pro zemní plyn a uhlí a jen omezeně pro větrnou energii a nula pro solární elektrárny. 

Doplnění fotovoltaiky mezi podporované zdroje na příští tři roky je v souladu s tím, co slibovaly strany před volbami a také s programovým prohlášením vlády . Je také nutné pro zajištění modernizace české energetiky, která se musí vypořádat s odklonem od uhlí.

Rozvoj obnovitelných zdrojů je také recept na aktuálně vysoké ceny energií (které způsobuje vysoká závislosti zejména na zemním plynu), neboť umožňuje snižovat závislost na dodávkách ze sítě a generuje levnou elektřinu.

Jak rozhodne vláda?

Proti jakékoliv nové podpoře obnovitelných zdrojů se vyjádřilo Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou z ODS, přestože právě koalice SPOLU  před volbami slíbila občanům zavedení aukcí na provozní podporu pro fotovoltaické elektrárny .

Připomínky k návrhu nařízení vlády nyní musí vypořádat Ministerstvo průmyslu a obchodu a o výsledné podobě rozhodne vláda. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Český průmysl usiluje o větší rozvoj čistých domácích zdrojů energie, což není velké překvapení. Hnutí DUHA už roky říká, že obnovitelné zdroje energie jsou příležitost pro české strojírenství, stavebnictví a další obory. Není ani překvapivá snaha obcí o řešení, která jim mohou zajistit větší nezávislost na dodávkách energií. Ministerstvo životního prostředí pak správně vidí nutnost obnovitelných zdrojů v řešení změny klimatu a čistoty ovzduší. Z pohledu agendy Ministerstva práce a sociálních věcí jsou zase obnovitelné zdroje systémovým řešením pro zmírnění dopadu vysokých ceny energií z fosilních paliv na rodiny. Vyslyší tyto logické požadavky Ministerstvo průmyslu a obchodu?”