Proč LEX ATOM přináší zásadní zjednodušení povolování nových OZE?

Na konci listopadu Senát schválil zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury. Tato novela zavádí zejména legislativu pro usnadnění výstavby jaderných bloků, včetně jejich podpory na bázi CfD, tudíž je lze zákon pojmenovat jako LEX ATOM. V čem je předloha překvapivě pozitivní pro sektor obnovitelných zdrojů energie?

Zdroj: Wikipedia

Zásadní urychlení povolovacích procesů

Senátem schválený zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, který se označuje jako liniový zákon nebo-li LEX ATOM, představuje významnou novelu bývalého, nyní přejmenovaného, zákona o liniových stavbách.

V průběhu sněmovního projednávání LEX ATOM sklidil poměrně ostrou kritiku za omezování práv veřejnosti v rozhodování o významných stavbách. Nicméně, LEX ATOM přináší zásadní pozitiva pro rozvoj celé branže obnovitelných zdrojů energie (OZE), což zůstalo mimo zájem mainstreamových médií.

Jedním z pozitiv LEX ATOM je skutečnost, že přináší zásadní zjednodušení a zkrácení povolovacích procesů větrných elektráren a dalších OZE.

„V případě stavby větrného parku, který se skládá z max. tří věží, nebude nutné projít procesem EIA. Samozřejmě po splnění další podmínek. Development těchto VTE se tak zkrátí průměrně o rok a půl. Bude se jednat o zatím nejzásadnější zjednodušení povolovacího procesu VTE od počátku energetické krize, kdy se této potřebě ve vztahu k výstavbě nových OZE začalo mluvit,“ komentuje LEX ATOM právní expert Pavel Doucha, partner advokátní kanceláře DouchaŠikola Advokáti.

Další pozitiva?

„Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ komentoval schválení LEX ATOM ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že navrhované změny pomohou hospodářství České republiky vrátit tam, kam patří.

Novela zjednodušuje a urychluje přípravu a povolování výstavby čerpací infrastruktury v souladu s vývojem v oblasti tzv. čisté mobility a vytváří prostor pro rozvoj alternativních druhů dopravy (elektro, vodík, LNG). Zákon se vztahuje i na čerpací infrastrukturu dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, vodíkových plnicích stanic, a rovněž LNG, a rovněž stavby, které je napojí na distribuční sítě

Brzká účinnost

Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, nebo-li LEX ATOM, je v mnoha směrech skutečně převratný. Na jednu stranu v některých směrech, třeba právě zrušením možnosti odvolání, balancuje na hraně ústavnosti, na straně druhé je pokusem přestat u nás pěstovat „klídek a teplíčko“ a vykročit do 21. století.

„Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Z pohledu OZE má zákon potenciál posunout významným způsobem k realizaci celou řadu menší projektů v oblasti čisté energetiky.

Při projednávání ve výborech Senátu se proti této části nové legislativy neobjevily žádné výhrady. Legislativní proces pro LEX ATOM byl dokončen a zákon vstoupí v účinnost od ledna roku 2024.

Celý text zákona je k dispozici na tomto odkazu.