Proč Kaufland masívně investuje do fotovoltaických elektráren?

Řetězec Kaufland nainstaluje do prvního čtvrtletí příštího roku na střechu osmi prodejen fotovoltaické elektrárny (FVE), které pokryjí více než 20 % jejich roční spotřeby. Další systémy pro výrobu solární energie budou postupně přibývat v následujících letech.

Zdroj: Kaufland

Snižování uhlíkové stopy a úspory

Společnost Kaufland Česká republika se rozhodla investovat do vlastních fotovoltaik ze dvou důvodů. Prvním je její závazek snížit emise o 80 % do roku 2030. Druhým důvodem jsou úspory energie.

Projekt výstavby fotovoltaických elektráren na střechy prodejen umožní Kauflandu snížit spotřebu energie z běžné distribuční sítě. I když každá FVE bude mít výkon mezi 250 až 450 kilowattpeaky, zvládnou prodejny vyrobenou energii bez problémů spotřebovat.

„Předpokládáme, že jedna solární elektrárna dokáže pokrýt více než 20 procent spotřeby elektřiny v dané prodejně. Naše spotřeba křivku výroby FVE nádherně pohltí. K přetokům energie zpět do distribuční sítě bude docházet naprosto výjimečně. Naše odhady mluví zhruba o dvou procentech energie, které nezužitkujeme přímo v prodejnách. To je při jejich velikosti a množství vyrobené energie naprosto zanedbatelný objem. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že součástí našich FVE nebudou bateriová úložiště,“ říká jednatel společnosti Kaufland Česká republika Jörg Bauer.
 

Solární elektrárna i v Modleticích

Kromě aktuální výstavby probíhá také příprava dalších projektů spojených s výrobou solární energie přímo v prodejnách i distribučním centru v Modleticích. Na jeho střeše by pravděpodobně v průběhu roku 2025 měla vzniknout velká solární elektrárna s výkonem 2,2 megawattpeaků.

Společnost Kaufland také připravuje statická a technickoekonomická posouzení dalších prodejen s cílem instalovat od roku 2025 fotovoltaické elektrárny na zhruba deset prodejen ročně.

Společnost Kaufland se dlouhodobě zabývá tématy spojenými s ochranou životního prostředí a udržitelností. Od roku 2022 například využívá ve svém provozu takzvanou zelenou elektřinu a dlouhodobě pomocí řady projektů vylepšuje vybavení svých prodejen s cílem výrazně snížit emise oxidu uhličitého a spotřebu energie.

V nových či modernizovaných prodejnách běžně využívá LED osvětlení, moderní vzduchotechniku či systém rekuperace tepla z chladících zařízení. Ve spolupráci se společností E.ON investuje Kaufland také do výstavby dobíjecích stanic pro elektromobily u svých prodejen. Do roku 2026 by mělo ve 41 lokalitách vzniknout více než 200 dobíjecích bodů.