Novela výrazně urychlí výstavbu velkých zdrojů energie a zeleného vodíku

Poslanecká sněmovna schválila novelu liniového zákona, která má za cíl zrychlit realizaci strategicky významných staveb, včetně energetiky. Novela podpoří mimo jiné i rozvoj výroben plynu (včetně zeleného vodíku) o výkonu nad 1 MWp.

Zdroj: Wikipedia

Urychlení výstavby energetických zdrojů

Novelu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (Novela liniového zákona nebo-li „NLZ“) urychlí v energetice například dostavbu nových bloků jaderných elektráren a rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských peněž pro investice do obnovitelných zdrojů energie a posílení energetické infrastruktury.

V těžbě pomůže zajistit dostatek surovin pro dálnice a železnice v podobě kamene, štěrků a písků. Pro výrobu baterií je zase klíčová těžba lithia. V oblasti průmyslu je prioritou rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí. NLZ mimo jiné podpoří výstavu výroben plynu o výkonu nad 1 MW (včetně zeleného vodíku) připojené k plynárenské soustavě včetně těžebních plynovodů.

„Novela liniového zákona zkracuje dobu mezi záměrem projektu a jeho realizací, což je základ pro dynamické a moderní podnikání. Stejně tak průmysl potřebuje garanci dostupných energií v dlouhodobém horizontu s ohledem na plánování investic do výroby,“ míní prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

V rámci NLZ  dojde ke zjednodušení povolovací řízení, kde  se odstraní nedůvodné prodlužování lhůt (např. nelze prodlužovat lhůty pro vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, přezkumné řízení pro přezkum závazného stanoviska lze zahájit v omezené lhůtě apod.), opouští se například odvolací institut apod.

Hlavní priority novely

Součástí NLZ je podpora nových investici do obnovitelných zdrojů energie, jaderné energie a posílení energetické infrastruktury.

„Pečlivě jsme vybrali klíčové oblasti, které jsou nutné pro zajištění rychlejší dekarbonizace a udržení energetické bezpečnosti naší země. Novela zavádí jasné a rychlé procesy povolování nových i modernizovaných zdrojů energie. To nám pomůže snížit byrokracii a umožní rychlejší realizaci takových projektů. Stejně tak urychlujeme pravidla pro výstavbu infrastruktury elektronických komunikací nebo povolování pro přenosovou, přepravní či distribuční soustavu, což platí jak pro elektřinu a plyn, tak i pro teplo,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

K hlavním prioritám NLZ patří zejména:

  • dobudovat základní dálniční síť a spustit výstavbu vysokorychlostních tratí
  • v energetice dostavět nové bloky jaderných elektráren, rozvoj malých modulárních reaktorů a využití evropských prostředků pro investice do obnovitelných zdrojů energie
  • v těžbě zajistit dostatek primárních surovin, jak pro dálnice a železnice (dostupnost štěrků, písků a jiných), tak pro dopravu a energetiku či pro bateriová úložiště
  • v oblasti moderních průmyslu rozvoj výrobních kapacit pro technologie třetího tisíciletí,

Navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství. Restart českého hospodářství je možný pouze za předpokladu, že budeme mít kvalitní legislativa, která odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy v oblasti výstavby a získávání primárních zdrojů.

Všechny razítka do 4 let

Podle ministra dopravy Martina Kupky a ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely navrhované změny v legislativě odstraní zbytečnou byrokracii a tím urychlí povolovací procesy pro strategické investice a umožní opravdový restart českého hospodářství.

Novela o liniových stavbách stanoví, že úřady musí vydat stavební povolení do čtyř let od chvíle, kdy investor předloží všechny podklady, včetně posudku o dopadu stavby na životní prostředí (EIA). Nebude se do ní započítávat případné prodlení způsobené stavebníkem. Příslušným úřadem má být nově zřizovaný Dopravní a energetický stavební úřad, se kterým počítá nedávná novela stavebního zákona.

Sněmovna na návrh hospodářského výboru vložila do zákona opatření, které má zamezit praxi takzvaných blanketních podání. Jde o praxi, kdy odpůrce stavby podá odvolání, ale neuvede konkrétní důvody a dodá je až později. Letos upoutal pozornost postup ekologického hnutí Děti Země, které napadlo rozkladem stavební povolení pro úsek dálnice D11 z Trutnova ke státní hranici s Polskem. Současně oznámilo, že důvody odvolání dodá později.

NLZ nyní ještě posoudí senátoři a prezident. Pokud se změnami budou souhlasit, začne platit od 1. ledna 2024.

Celé znění NZL najdete na tomto odkazu.